EMCS Kapsamı Dışı Ürünlerin Hırvatistan’a Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi Hk

EMCS Kapsamı Dışı Ürünlerin Hırvatistan’a Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi Hk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan 6.05.2021 tarihli ve 47154870-250- 4531 sayılı yazısı icaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün yazısına atıfta bulunulmaktadır.

İlgi kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan 28.04.2021 tarih ve 63595592 sayılı yazıda Zagreb Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfta bulunarak, Hırvatistan Cumhuriyeti tarafından ısıtma yakıtı veya motor yakıtı dışında kullanım amacı olan (EMCS – Excise Movement and Control System kapsamına girmeyen enerji ürünleri) ürünler için bazı özel ulusal kontrol önlemleri uygulandığı ve söz konusu ürünlerin 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00 CN kodlarına giren enerji ürünleri, 3814 00 90 CN kodu kapsamına giren ürünler ve 3826 00 90 CN kodu kapsamına giren ürünlerden oluştuğu belirtilmektedir.

Ayrıca aynı yazıda, söz konusu ürünlerin fiziki olarak Hırvatistan topraklarından geçtiği durumlarda (AB’nin diğer üye devletlerinden gelen ya da giden mallar dahil) ilgili işletme ve bireyler için aşağıdaki yükümlülüklerin belirlendiği vurgulanmaktadır:

EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarına girişi, EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından sevk edilmesi, EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından transit geçişi, ayrıca Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarına giren/çıkan/transit geçen malların hareketine ilişkin ek belge.

Bu çerçevede bahse konu ürünlerle ilgili olarak taşıyıcıların bildirim yükümlülüklerinin detayları aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir. Hırvatistan’a girişlerde: Gümrük İdaresine, ülkeye girişten en az 24 saat önce, e-posta yoluyla usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-PL formu göndererek EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin amaçlanan girişini bildirmek (ELO@carina.hr) Hırvatistan’dan çıkışlarda: Gümrük İdaresine e-posta yoluyla usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-PL formu göndererek, planlanan sevkiyattan en az 24 saat önce, EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin amaçlanan sevkiyatını bildirmek ( ELO@carina.hr) Hırvatistan’dan transit geçişlerde, Gümrük İdaresine, EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin planlanan geçişini, planlanan transitten en az 24 saatten önce usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-NK formu ve CMR sevkiyat belgesinin bir kopyasını e-posta yoluyla bildirmek (ELO@carina.hr)Taşıyıcılar, hareket için resmi koşulların yerine getirildiğine dair Gümrük İdaresinin onayını aldıktan sonra bu malları taşıyabilmekte olup, CMR sevkiyat belgesinin bir kopyasıyla birlikte usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-NK formunun Cuma günü saat 15:00’ten sonra veya Hırvatistan Cumhuriyeti resmi tatillerinden önceki iş gününde ibraz edildiği durumlarda Gümrük İdaresi yukarıda belirtilen onayı takip eden ilk iş gününde vermektedir.

Ayrıca, taşıyıcıların Gümrük İdaresinin sevkiyatı denetlemesini ve doğrulamasını teminen bildirimlerin e-posta ile gönderildiğinin bir kanıtını (O-PL/O-NK formunun gönderildiği e-postanın basılı hali) sunmak zorundadırlar. Belirtilen form örneklerine https://carina.gov.hr/featured/notice-to-businesses-and-individuals-who-trade-or-factually-or-legally-dispose-with-the-energy-products-which-are-not-covered-by-emcs-6742/6742  internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen taşıyıcılara para cezası uygulanacağı aynı yazıda ayrıca vurgulanmaktadır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?