FARAVET Üzerinden Gerçekleştirilecek Yıllık Raporlar ve Kota Başvuruları

FARAVET Üzerinden Gerçekleştirilecek Yıllık Raporlar ve Kota Başvuruları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ekli yazıda; FARAVET üzerinden gerçekleştirilecek 2022 yılına ait faaliyetlerin raporlanmasının 1 Mayıs 2023 tarihine ve dökme florlu sera gazları için gerçekleştirilecek kota başvurularının 1 Haziran 2023 tarihine ertelendiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 29/06/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere dair her yıl bir önceki yıla ilişkin faaliyetler 31 Mart’a kadar FARAVET üzerinden raporlanmak zorundadır.” ifadesi ve Yönetmeliğin Ek-7′ 2 nci maddesinde yer alan “Bakanlık, 2023 yılından itibaren bir sonraki yıl tahsis edilen kotayı almak isteyen işletmelere yönelik başvuruları FARAVET üzerinden her yıl 30 Nisan’a kadar toplar.” ifadesi yer almaktadır.

Malum olunduğu üzere; 06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem afeti nedeniyle 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 ilimizi kapsayan 3 aylık olağanüstü hal ilan edilmiştir. Oluşan mücbir sebep dolayısıyla, depremden doğrudan etkilenen 10 ilimizde yer alan işletmelerin yanında ülke genelinde yer alan işletmelerin de depremden dolaylı olarak etkilenmesi göz önünde bulundurularak, yaşanan afet nedeniyle işletmelerin mağdur edilmemesi açısından FARAVET üzerinden gerçekleştirilecek 2022 yılına ait faaliyetlerin raporlanması 1 Mayıs 2023 tarihine ve dökme florlu sera gazları için gerçekleştirilecek kota başvuruları 1 Haziran 2023 tarihine ertelenmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?