Fransa Ambalaj Tasarısı

Fransa Ambalaj Tasarısı

İlgi’de kayıtlı yazıda, Fransa’nın israfın önlenmesi ve döngüsel iktisat ile ilgili kanun tasarısının, 1 Ocak 2022
tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
Yazıda, ilgili kanun tasarısı ile Fransa’nın meyve ve sebze ithalatının aşağıda açıklandığı şekilde
etkilenmesinin beklendiği belirtilmiştir:
1) Plastik ambalajın yasaklanması hususunda:
1.1. Kanunun 77. maddesi çerçevesinde, işlenmemiş sebze ve meyvelerin satışında ürünlerin kısmen veya
tamamen plastik ambalaj olmaksızın teşhir edilmesi gerektiği açıklanmıştır.
1.2. Her ne kadar plastik ambalaj kullanımının yasaklanması Fransa’da faaliyet gösteren toptancı ve
perakendecileri hedef alsa da, ürünlerin ihraç edilmeden önce paketleniyor olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, alınan kararların ithalatçılarımızı doğrudan etkileyebileceğinin düşünülmekte olduğu
ifade edilmiştir.
1.3. Fransız Hükümeti tarafından plastik ambalaj olmaksızın pazarlanması halinde zarar göreceği için bu
hükümden muaf olan ürünlere ait taslak listenin yayınlandığı ifade edilerek;
1.3.1.Söz konusu hükümden, yıkanmış ve hazırlanmış (doğranmış yeşil fasulye vb.) ürünlerin muaf olduğu,
1.3.2. Olgunlaşmadan koparılan ve olgunlaşma merkezlerinde satış öncesi olgunlaştırılan meyvelerin (mango,
muz ve avokado gibi) plastik ambalaj yasağına dâhil edildiği,
bilgileri verilmiştir.
Ayrıca, Fransız Meyve ve Sebze İthalatçıları Derneği CSIF yetkililerinin, yıkanmış ve ön hazırlık yapılmış
sebzeler ve olgunken koparılmış meyvelerin de bu muafiyetten yararlanabilmesi için Fransız yetkilileri ile
görüşmelerine devam ettikleri ifade edilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?