Gümrük Müşavirleri İçin Seyahat İzin Belgesi Hakkında

Gümrük Müşavirleri İçin Seyahat İzin Belgesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen bir yazıda, Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan Genelge’de, “İl İdaresi Kanunu 11/C maddesi Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi kapsamında, İl Valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerektiği, bu kapsamda Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için; tüm giriş/çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacağı, bu giriş-çıkışlara istisna olarak bazı durumlarda izin verileceği, bunlar içerisinde çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabileceği, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (Ticaret ve/veya Sanayi, Esnaf ve Ziraat Odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları”nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzısıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir.” denildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, sağlık açısından çok önemli olan bu tedbirlerin alınmasıyla birlikte ülke ekonomimizin çarklarının dönmesinin de büyük önem arz ettiği belirtilerek, bu kapsamda özellikle gümrük ve dış ticaret işlemlerinin herhangi bir aksamaya meydan vermeden devam etmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından muhtelif tedbirlerin alındığı, Bakanlıkça verilen hizmetlerle ilgili olarak tedbirler alınmakla birlikte gümrük idarelerinde bu işlemlerin yürütülmesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince, gerçek ve tüzel kişilerden aldıkları vekaletlerle iş takibi yapan ve özel sektör olarak faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yardımcılarının bu işlerin gereği dolayısıyla bazen iller arasında seyahat etme durumlarının olduğu dile getirilmiştir.

Bu kapsamda, gümrüklerdeki iş ve işlemlerin aksamadan devam etmesi için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak çalışan bu kişilerin duruma göre tek tek isimlerinin bildirilmesi yerine, bu kişilerin isimlerinin topluca İl Pandemi Kurullarına bildirilerek Bakanlık tarafından kendilerine verilen “Gümrük Müşaviri İzin Belgesi” veya “Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi”ni göstermeleri durumunda kendilerine “Seyahat İzin Belgesi” verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?