IPARD II 11.Başvuru Çağrı İlanı

IPARD II 11.Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  (TKDK), 14 Ocak 2022 tarihinde  IPARD II 11.Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Onbirinci Çağrı İlanı kapsamında ”Çiftlik Faaliyetlerinin Çesitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)” tedbirinden başvurular kabul edilecek  olup;  destek  oranı,  destek  bütçesi  ve  başvuru  tarihleri  ile  ilgili  bilgiler  yazımız ekindeki  ilan  metninde  detaylı  olarak  belirtilmektedir.  Toplam  destek  bütçesi  40  Milyon Avro’dur. 302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Yatırımları Kapsamında Desteklenen Sektörler aşağıda özetlenmiştir: Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanı  Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler;  zanaatkarlık  faaliyetleri  ile  gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması  Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler;  konaklama,  yeme-içme  tesisleri  ve rekreasyon faaliyetleri  Su Ürünleri Yetiştiriciliği; iç sularda üretimi ve ürün satışı yapan restoranlar  Makine Parkları;  sadece  üretici  örgütlerinin  başvuru  yapabileceği  yerel  tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımlar  Yenilenebilir Enerji Tesisleri;  kendi  enerji  ihtiyaçları  için  enerji  üretmek  amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını içermektedir. Yatırım  kapsamında  destek  tutarının  belirlenmesine  esas  olacak  uygun  harcamalar; makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamalarıdır. Uygun  harcamalar  karşılığında  sağlanacak  olan,  Avrupa  Birliği  ve  Türkiye Cumhuriyeti  eş  finansmanı  ile  oluşturulan  IPARD  Fonu’ndan  ilimizin  azami  derecede faydalanabilmesi için, çağrı ilanının tüm ilimize etkin bir şekilde duyurulabilmesi önemlidir. Bu  amaçla,  yazımız  ekinde  sunulmuş  olan  ve  ayrıca  www.tkdk.gov.tr  adresimizden elektronik  ortamda  temin  edebilirsiniz.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?