IPARD II 13.Başvuru Çağrı İlanı

IPARD II 13.Başvuru Çağrı İlanı

Tarım  ve  Orman  Bakanlığının  ilgili  kuruluşu  olan  Tarım  ve  Kırsal  Kalkınmayı

Destekleme  Kurumu  (TKDK),  16 Ağustos 2023  tarihinde  IPARD II 13.Başvuru Çağrı

İlanına çıkmış bulunmaktadır. On Üçüncü Başvuru Çağrı  İlanı Kapsamında  ” 101-Tarımsal

İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin

İşlenmesi  ve  Pazarlanması  ile  İlgili  Fiziki  Varlıklara  Yönelik  Yatırımlar”  tedbirlerinden

başvurular kabul edilecektir. Destek oranı, destek bütçesi ve başvuru tarihleri ile ilgili bilgiler

yazımız  ekindeki ilan metninde  detaylı  olarak  belirtilmektedir.  Söz  konusu  çağrının toplam

destek bütçesi 20 Milyon Avro’ dur ve çağrı 42 İl’ de uygulanacaktır.

13.Başvuru  Çağrı  dönemi  kapsamında  desteklenecek  olan  sektörler  aşağıda

özetlenmiştir:

101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Kapsamında;

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler: Büyükbaş ve küçükbaş süt hayvancılığı işletmeleri,

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler: Büyükbaş ve küçükbaş besi işletmeleri,

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler:  Kaz,  hindi,  mevcut  ve  faal  broyler

işletmeleri,

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler:  Mevcut  ve  faal  yumurta  tavukçuluğu

işletmeleri,

103-Tarım  ve  Balıkçılık  Ürünlerinin  İşlenmesi  ve  Pazarlanması  ile  İlgili  Fiziki  Varlıklara

Yönelik Yatırımlar Kapsamında;

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:  Süt  toplama  merkezleri,  Süt

işleme tesisleri, Peynir altı suyu işleme tesisleri,

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: Kırmızı et kesimhaneleri,

parçalama tesisleri, mevcut ve faal et işleme tesisleri,

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:  Mevcut  ve  faal  olmak

üzere kanatlı kesimhanesi, parçalama tesisi, et işleme tesisleri,

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:  Su  ürünleri  işleme  ve/veya  balık  yağı

üretim tesisleri,

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:  Soğuk  hava  depoları  ile

işleme ve paketleme tesisleri desteklenmektedir.

Yukarıda  belirtilen  sektörlerdeki  yatırım  kapsamında  destek  tutarının  belirlenmesine

esas  olan  uygun  harcamalar; makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük

harcamaları olup, inşaat işleri bu çağrı döneminde destek kapsamında değildir.

Uygun  harcamalar  karşılığında  sağlanacak  olan,  Avrupa  Birliği  ve  Türkiye

Cumhuriyeti  eş  finansmanı  ile  oluşturulan  IPARD  Programı  Fonu’ndan  ilimizin  azami

derecede  faydalanabilmesi  için,  çağrı  ilanında  belirtilen  hususların  etkin  bir  şekilde  tüm

ilimizde duyurulabilmesi önemlidir.

Bu  amaçla  yazımız  ekinde  sunulmuş  olan  ve  ayrıca  www.tkdk.gov.tr  adresimizden

elektronik  ortamda  temin  edebilirsiniz.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?