Irak Gümrük Muafiyetleri Hakkında

Irak Gümrük Muafiyetleri Hakkında

Sayın üyemiz,

Türkiye odalar ve borsalar birliği’nden gelen, 15.05.2020 tarih, 34221550-100-4383 sayılı yazıda, erbil gümrük ataşeliği’nden gelen, ırak’ta ilgili kurum, kuruluş,, ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. Kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı duyurulmaktadır.

Ticaret bakanlığı’nın 04.05.2020 tarih ve e-00054176046 sayılı yazısına atfen, 28 nisan 2019 tarihinden itibaren ırak(ırak kürt bölgesel yönetimi-ıkby)’da üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamüller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, ıkby ekonomi ve maliye bakanlığınca 23 nisan 2020 tarihinde yayınlanan amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği ifade edilmiştir.

Yazıda, 24 nisan 2020’de askıya alınan söz konusu vergi muafiyetleri hakkında ilgili ataşelik tarafından ıkby yetkilileri ile yapılan görüşmeler çerçevesinde;

  1. Kaldırılan muafiyetlerin, imalat sanayini destekleme kapsamındaki ara mamül/hammaddelere verilenler ile her türlü proje, yatırım, teşvik kapsamındakiler dahil istisnasız tüm muafiyetleri kapsadığı,
  2. Söz konusu uygulamanın ırak merkezi hükümeti(ımh) kurumlarından alınmış muafiyetlere de teşmil edildiği ve bunların da ıkby’deki gümrüklerde durdurulduğunun öğrenildiği,
  3. Imh alanında devam eden projeler bakımından ilgili merkezi hükümet kurumlarından alınan muafiyetlerin durdurulmasının anlaşılmaz ve haksız olduğu ve bölgesel yönetimin yetkisi dışında olduğunun belirtildiği,
  4. Halihazırda acil muafiyet talebi olanların ıkby bakanlar kurulu’na müracaat edilerek karar çıkartması durumunda muafiyetten istifade edebileceğinin vurgulandığı; bununla birlikte, karar olmadan kurumların muafiyet uygulamayacağının, diğer taraftan, muafiyet uygulamasının geçici olarak durdurulduğunun, ekonomi ve maliye bakanlığı koordinasyonunda muafiyet tanınacak ürünler ve durumlar ile ilgili bir çalışmanın sürdürüldüğünün açıklandığı; ayrıca, bakanlar kurulu’nda konunun tekrar değerlendirileceğinin, gümrük, ticaret ve maliye bürokratları olarak muafiyetlerin tamamen kaldırılmaması yönünde fikir beyan edildiğinin, ancak nihai kararın bakanlar kurulu görüşmeleri sonrasında ortaya çıkacağının ifade edildiği, belirtilmiştir.

Yazıda devamla, bazı işadamlarının ıkby’deki yatırım kurulu’na müracaat ederek daha önce yasal olarak ilgili kurumlarca verilmiş muafiyetlere itibar edilmesini ve mağduriyetin giderilmesini talep ettiği , muafiyetlerin iptal edilmesi nedeniyle tırları bekleyen fabrika/tesislere hammadde, ara mamül ve malzeme ulaşmadığı için üretim süreçleri kesintiye uğrayan bazı işadamlarına yardımcı olmak için ıkby yetkilileri tarafından geçici bir çözüm önerildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda uhdesindeki muafiyete istinaden ırak’a sevkiyat yapmış olan söz konusu işadamlarınca, sevkiyat kapsamı ürüne/malzemeye normal ithalat süresince tahakkuk edilecek vergilerin teminat olarak yatırılması halinde tırların geçişine izin verileceğine dair bilginin bahse konu ataşelikten ticaret bakanlığı’na iletildiği, bazı işadamlarının  söz konusu ara çözümü kabul ettiği ve teminat yatırmak suretiyle bekleyen araçların bir kısmının ırak’a girişinin sağlandığı bilgisi anılan ataşelikten ticaret bakanlığı’na bildirildiği ifade edilerek ilgili ırak makamları nezdinde bakanlıkları girişimlerinin devam ettiği belirtilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?