Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi

İlgi (a) ve (b) de kayıtlı yazılar ile 04/11/2023 tarih ve 2023/15 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile; kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri ) kamu binaları için 2019/18 sayılı Genelge ile belirlenen %15 enerji tasarruf hedefinin, 2030 yılına kadar asgari %30 ve kapsamı da olacak şekilde güncellendiği belirtilerek; Belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024­2030)” ve tasarruf bildirimlerinin nasıl yapılacağını açıklayan “Referans Enerji Tüketimi ve Tasarruf Bildirim Bilgi Notu” Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmî internet adresinde yayımlandığı duyurulmaktadır. (https://enerji.gov.tr/enerji­verimliligi­eps)

04/11/2023 tarih ve 2023/15 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile; kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2019/18 sayılı Genelge ile belirlenen %15 enerji tasarruf hedefi, 2030 yılına kadar asgari %30 olacak şekilde güncellenmiştir. Belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024-2030)” ve tasarruf bildirimlerinin nasıl yapılacağını açıklayan “Referans Enerji Tuketimi ve Tasarruf Bildirim Bilgi Notu” Bakanlığımızın resmî internet adresinde yayımlanmıştır. (https://enerji. gov.tr/enerji-verimliligi-eps)

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?