KKTC’ye İhracatta Türk Lirası Kullanımı Zorunluluğu

KKTC’ye İhracatta Türk Lirası Kullanımı Zorunluluğu

3 Haziran 2021 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ve Sn. Cumhurbaşkanımızca onaylanarak 7 Eylül 2021 tarih ve 31591 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol”ün Ek’inde yer alan Eylem Planı’nın 22 no’lu faaliyetinde “İkili ticarette Türk Lirası kullanımının yaygınlaştırılması imkanının araştırılması için bir çalışma grubu tesis edilecek ve çalışma grubu raporu 2021 yılı sonuna kadar sonuçlandırılacaktır.” eyleminin yer aldığı, söz konusu eyleme ilişkin olarak Bakanlığımız öncülüğünde ilgili Bakanlıkların katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulduğu, yapılan çalışmalar sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 04.11.2022 tarih ve 1648361 sayılı yazısı üzerine, TCMB İhracat Genelgesi’nin “Türk Lirası İhracat” başlıklı 9 uncu maddesi ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlendiği ve K.K.T.C.’ne yapılan ihracatta, ihracata ilişkin bedelin TL ile tahsilinin zorunlu kılındığı,

2021 yılında Türkiye’nin K.K.T.C.’ne 1.24 milyar dolar ihracatının % 48.3’ünde (597,9 milyon dolar) TL dışı döviz kullanıldığı, Aynı yıl K.K.T.C.’ye ihracatta en fazla TL dışı döviz kullanılan ürün grupları ise 2021 yılı itibariyle (265,1 milyon dolar) mineral yakıtlar ve yağlar ile (60,4 milyon dolar) demir-çelik olduğu bilgisine yer verilerek, bu değişiklikle; – K.K.T.C.’ne yapılan ihracatta, ihracat bedellerinin TL ile tahsil edilmesi zorunluluğu uygulamasının Türkiye’nin dış ticaretinde TL’nin kullanımının geliştirilmesi politikası ile uyumlu bulunduğu, – K.K.T.C.’de TL’nin resmi para birimi olduğu dikkate alındığında ekonomik sonuçlar itibarıyla önemli olduğu,

– K.K.T.C.li ithalatçıların Türkiye ile TL dışı dövizlerle yaptıkları ticarette taşımakta oldukları kur riskini ortadan kaldırarak TL ile ithalatın diğer ülkelerden yapılan ithalata nazaran daha fazla tercih edilmesine ve Türkiye’den yapılan ihracatın artmasına neden olacağı, – K.K.T.C.li ithalatçıların Türkiye’den TL dışı dövizlerle yaptıkları ithalatta kur riskini ve işlem maliyetlerini K.K.T.C. iç piyasasında ithal ürünlerin satış fiyatlarına arttırıcı yönde yansıtmalarını önleyerek K.K.T.C.de kısa vadede fiyat istikrarına ve akabinde K.K.T.C. içinde TL’nin kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?