Konaklama Vergisi

Konaklama Vergisi

1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Konaklama Vergisi”ne ilişkin Birliğimiz tarafından hazırlanan bilgi notunu, konaklama tesisi bünyesinde geceleme hizmeti sunan üyelerimize duyurulur.

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği 14 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete’de

yayımlanmıştır.

Kapsam:

Konaklama vergisinin konusunu; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane,

kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu

hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler

(yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı

gibi) oluşturmaktadır.

Konaklama Vergisine Tabi İşlemler:

 Konaklama tesisleri kapsamında düzenlenen oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel

konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart otellerde,Sağlık tesisleri kapsamında

düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi bulunan termal

tesislerde,

 Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi,

kampingler, konaklama amaçlı mesire yerlerinde,

 Muhtelif başlıklarda düzenlenen tesislerden (turizm kompleksleri, tatil merkezleri,

eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi) geceleme hizmeti de

sunan diğer tesislerde,

 Kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için

ayrılan (lojman olarak tahsis edilenler hariç) misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi,

kamp gibi tesislerde,

 Uygulama otellerinde,

 Sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi

olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesislerde,

verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi

bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler vergiye tabidir.

Konaklama Vergisinde Oran:

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir.

Konaklama Vergisinin Belgelerde Gösterilmesi:

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca

gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, KDV matrahına

dâhil edilmez.

Konaklama hizmetinin sunumundan önce fatura ve benzeri belge düzenlense dahi, bu belgede

konaklama vergisi gösterilmez.

Vergilendirme Dönemi:

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık

dönemleridir.

Verginin Beyanı:

Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden

ayın 26 ncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine, KDV

mükellefiyeti bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilecektir.

Verginin Ödenmesi

Konaklama vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

Yürürlük Tarihi:

1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?