Kooperatif Ana Sözleşme İntibakı Hakkında

Kooperatif Ana Sözleşme İntibakı Hakkında

7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9; “Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmü amirdir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta gerçekleşen değişikliklere uyum sağlanması amaçlarıyla Bakanlığımız yetki alanında hali hazırda kurulu kooperatiflerin intibak işlemleri için örnek anasözleşme hazırlanarak Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yeni örnek anasözleşmeler 23.08.2022 tarihi itibariyle Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) ve Bakanlığımız internet sitesine yüklenmiştir. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan 2022/4 nolu Genelge ile Kooperatiflerin örnek anasözleşmeleri aynen kabul edilmesi kaydıyla en geç 26.10.2024 tarihine kadar yapacakları intibak işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Valiliklerce (Ticaret İl Müdürlüklerince) incelenip değerlendirilmesi, Bakanlık adına değişiklik izni verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. Kooperatiflerin münfesih hale gelmemesi için intibak işlemlerine ilişkin gerekli başvurunun kooperatifçe İl Müdürlüğümüze yapılması, ana sözleşme intibakı ile ilgili olarak toplanacak genel kurulda ana sözleşme intibakının uygunluğu konusunda karar alınmasına müteakip kooperatifin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğuna müracaat edilerek ana sözleşme intibakının tescili ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilerek en geç 26.10.2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle odanız yetki alanında bulunan kooperatiflere 2022/4 nolu Genelge kapsamında ana sözleşmelerini intibak işlemlerini en geç 26.10.2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?