Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Kooperatifler Kanununda önemli değişiklikler yapan “7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yetki kapsamında
hazırlanan “Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği” de 14/01/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda, “Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” hazırlanarak Ticaret
Bakanlığı Makam Onayı ile uygulamaya konulmuş olup Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
web sayfasında yayınlanmıştır. Söz konusu Usul ve Esaslara yazılı link üzerinden
ulaşılabilecektir.(https://esnafkoop.ticaret.gov.tr/haberler/kooperatif-bilgi-sisteminin-kullanimina-iliskin-usul-ve-es
aslar-yayinlandi)
Ayrıca; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Geçici Madde 8 ile Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına
İlişkin Usul ve Esaslar’ ın “Veri aktarım süresi, idari para cezaları ve adli cezalar” başlıklı 19′ uncu maddesinde;
“Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üye-leri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, fınansal
tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet rapor-larını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik,
iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgi-lerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e
aktarmakla yükümlüdür. ” hükmü yer almaktadır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?