Kosgeb Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına

Kosgeb Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına

Sayın üyemiz,

3 nisan 2020 tarih ve 31088 sayılı resmi gazetede yayınlanan ekteki cumhurbaşkanı kararında “küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kosgeb tarafından uygun koşullarda finansal destek sağlanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar”ın yürürlüğe konulduğu yayınlanmıştır.

İlgili bakanlar kurulu kararından yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

  • 22.03.2004 tarih ve 2004/7131 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kosgeb tarafından uygun koşullarda finansal destek sağlanması hakkında karar”ın başlığı “küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kosgeb tarafından uygun koşullarda finansal destek sağlanması hakkında karar” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sektörel ve ölçek nitelikleri kosgeb tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracat yönelik türk lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin  kosgeb tarafından desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.
  • Kosgeb tanımı “küçük ve orta ölçekli işletemleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı”, kobi tanımı “10.10.2005 tarihli ve 2005-9637 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler” olarak değişmiştir.
  • Desteğin işleyişi;

Kosgeb’in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi finansman giderleri, geri ödemesiz kosgeb desteği niteliğindedir. Bu karar kapsamında kobi’lere kullandırılacak krediler için bankalara yapılacak olan protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar kobi’lerin lehinde olacak şekilde kosgeb ile banka arasında müştereken belirlenir ve banka müştereken belirleneneler dışında değişik isimler altında kobi’lerden masraf ve komisyon alamaz. Bu kararın uygulanmasında oluşacak tereddüt ve ihtilaflarda kosgeb’in görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

Kosgeb finansman desteğinden kobi’lerin faydalanması ile ilgili usul ve esaslar kosgeb tarafından belirlenir ve banka ile yapılacak protokollerle uygulanır.

  • Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için kosgeb tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri kosgeb’ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına 300.000 ytl’yi geçemez ifadesi “yıllık 3.000.000 tl’yi geçemez” olarak değiştirilmiştir.
  • Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 60 ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, kobi’lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecektir. (48 ay 60 aya olarak değişmiştir.)
  • Kobi’lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı kosgeb ve bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?