KOSGEB’den Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

KOSGEB’den Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Covid-19 salgınından etkilenen imalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB tarafından “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” kapsamında sermaye desteği sağlanacaktır.

Başvuru kriterleri:

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.

Birinci Bileşene,

– İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C)

– Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 72)

İkinci Bileşene, 2017 ve sonrasında kurulan,

– İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C)

– Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 62)

– Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 72)

2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri:

2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

2020 yılında 2019 yılına göre gelir sorunu yaşamış olma kriteri:

2020’de 2019’a kıyasla geliri artmamış olan MKİ’ler Covid-19 salgınından etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

Sadece İkinci Bileşen için; yenilikçi genç MKİ olma kriteri: 2017 ve sonrasında kurulmuş olup;

–  Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.

– Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.

– 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.

– 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler

Destek türü ve miktarı:

Destek türü, “teminatsız vefaizsiz geri ödemeli destek” olacaktır.  

Ölçeğe göregeri ödemeli destek üst limitleri:

  • Mikro           işletmeler: 10.000 X 3 ay =30. 000 TL*Küçük        işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75.000 TL*

*: Bu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına göre değişecektir.

Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere 2021 yılında gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecektir.

Destek uygulama süreci:

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir.

Başvuru takvimi:

İşlem adımıTarih aralığı
İşletme başvurusu:21 Haziran – 9 Temmuz 2021 saat 23:59 (19 gün)
KOSGEB ilk kontrol süreci:21 Haziran – 12 Temmuz 2021
Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilmesi süreci:13 – 16 Temmuz 2021 saat 23:59 (3 iş günü)          
KOSGEB son kontrol süreci:26 – 29 Temmuz 2021 (4 iş günü)
Başvuruların öncelik sırasına göre sıralanması ve bütçe kapsamında desteklenebilecek işletmelerin belirlenmesi:30 Temmuz 2021 (1 iş günü)
Sonucun bildirilmesi (planlanan):2 Ağustos 2021 (1 iş günü)                                               

Desteğin işletmeler tarafından geri ödenmesi süreci (5 yıl vade)

Kullanılan destek MKİ’ler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödenecektir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?