Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Sayın Üyemiz,

Odamızın uzun zamandır takip ettiği ve bu konuda ilgili Bakanlıklar ve TOBB nezdinde girişimler yaptığı “Kredi Garanti Kurumlarına Hazine Desteği Sağlanması” talebi, 18 Mart 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile ilgili hayata geçmişti.

Resmi Gazete’nin 30 Mart 2020 tarihli ve 31084 sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, konuyla ilgili detaylar yürürlüğe girmiştir.

Kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilmiştir.

Karar kapsamında , yatırım kredileri için ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süreye, ihtiyaç duyulması halinde bir ay eklenmesi hüküm altına alınmıştır. Karara göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme olanağı da tanınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın her yararlanıcı için kefalet limiti gerçek kişi yararlanıcılarda 100.000 lira olarak belirlenirken, KOBİ’lerde en çok 12 milyon liradan 35 milyon liraya, KOBİ dışında kalan tüzel kişiler için de en çok 200 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarılmıştır.

Bunun yanında, bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 Aralık’a kadar KOBİ’ler için 50 milyon lira, KOBİ dışındakiler için de azami 350 milyon lira olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Başka bir geçici madde ile, kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde; kararın (b) bendi kapsamında kullanıcının vergi dairesine ve SGK’ya vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20’sini aşmaması koşuluyla öncelikle olarak ödenmesi şartı da 31 Aralık 2020’ye kadar aranmayacaktır.

İlgili karar ekte yer almaktadır.

Odamızın yoğun girişimleri sonucunda iş dünyamız için büyük önem taşıyan kredi ihtiyacının sağlanmasına yönelik usulleri düzenleyen karar ile ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, destekleri için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Berat Albayrak, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Yavuz’a şükranlarımızı sunarız.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?