Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı

14.1.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve eki genel gerekçe ilişikte gönderilmekte olup Taslağa ilişkin görüşünüzün Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (Ek-2)” kullanılmak suretiyle 3.3.2021 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi ve ayrıca elektronik ortamda s.ozakca@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?