Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Değişikliği Hakkında

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Değişikliği Hakkında

Bilindiği üzere mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esasları 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Mesafeli sözleşmeler” başlıklı 48 inci maddesinde ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Elektronik ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla mesafeli sözleşme hacminin büyümesi neticesinde oluşan yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı daha etkin bir tüketici koruma sisteminin oluşturulması ve mevcut tüketici mevzuatımıza kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği Direktifleri düzenlemeleri ile 1 Nisan 2202 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinde 23.08.2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında iade kargo masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla, satıcının yanı sıra tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 04/11/2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1/1/2025 tarihine kadar ertelenmiş olup yeni hükümler ile düzenlenen hususlar bu tarihten sonra uygulanmaya başlanacaktır. Diğer yandan, yukarıda yer verilen husus ile alakalı olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında; 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılacak alışverişlerde satılan malın ayıplı olması dışında cayma hakkını kullanan tüketicilerin malın iadesine ilişkin kargo ücretini ödemek zorunda olduklarına ilişkin yanıltıcı haber ve içeriklere yer verildiği anlaşılmıştır. Ancak cayma hakkı kullanımında iade masraflarının 1/1/2024 tarihinden itibaren tüketici tarafından karşılanacağına dair muhtelif mecralara yansıyan içerik ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Anılan düzenlemelerin uygulanmaya başlayacağı tarih olan 1/1/2025’e kadar ise mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında iade kargo masrafını halen satıcı karşılamakla yükümlü olup, tüketicilerin bu süreç içerisinde anılan iade masraflarını ödemesi söz konusu değildir. Bu doğrultuda mesafeli yöntem ile akdedilen sözleşme öncesi tüketicilere yapılacak ön bilgilendirmede, cayma hakkı kullanılması durumunda iade kargo masraflarına tüketici tarafından atlanılacağına dair hükümlere yer veren veya cayma hakkı kullanan tüketicilerden iade kargo masraflarını talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2023 yılı için her bir sözleşme veya işlem için 1.371 TL idari para cezası uygulanacak olup söz konusu ceza tutarı 2024 yılında yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle geçerli olacaktır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?