Mısır Ödeme Sorunu Hakkında

Mısır Ödeme Sorunu Hakkında

Kahire Ticaret Müşavirliğimizce iletilen bir yazıda konuyla ilgili daha önceki bildirimlerine atfen, geçtiğimiz yıl Mısır Merkez Bankası tarafından ithalatta zorunlu akreditifli ödeme yönteminin Mısır’ın IMF ile olan anlaşması akabinde Aralık 2022 sonu itibariyle kaldırıldığı, Mısır’da 2022 yılı itibariyle başlayan döviz darboğazının devam etmesi nedeniyle ödeme yapacak firmaların döviz alımları için bankaya Mısır para birimi cinsinden para yatırmalarının gerektiği paranın Mısır dışına transfer edilmesi için aylarca beklenildiği, bununla birlikte, resmi kur ile serbest piyasadaki kur arasında iki katı kadar farkın oluştuğu, ayrıca IMF ile Mısır arasında gözden geçirme görüşmelerinin devam etmekte olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Mısır ile ülkemiz arasındaki dış ticaret hacminin 2007 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasından sonra artarak devam ettiği ancak 2022 yılında LNG ithalatımızdan dolayı Mısır lehine dış ticaret dengesinin değiştiğine işaret edilerek, Mısır’da Şubat 2022 yılından itibaren başlayan ve halen devam etmekte olan döviz darboğazı nedeniyle ihracatımızdaki azalmanın 2023 yılında da devam ettiği, buna karşın Mısır’da Türk malı imajının çok iyi olduğu, Türk malına ciddi bir talep bulunmakla birlikte ihracatçılarımızın ülkede yaşanan döviz sıkıntısı nedeniyle alacaklarını zamanında tahsil edemediklerinden Mısır’a mal ihraç etmekten vazgeçtikleri belirtilmektedir.

Yazıda devamla; alacak tahsilatı sorunu olan ihracatçı firmalarımızla ilgili olarak Müşavirliğimizce gerekli girişim, yardım ve yönlendirmelerin yapılmakta olduğu ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Mısır’a ihracat yapmayı planlayan üyelerinize e-posta ile bilgilendirme yapılması, ayrıca Müşavirliğimizle (kahire@ticaret.gov.tr) temas halinde olmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?