Nazilli Ticaret Odası Aydın Kanaat Önderleri Toplantısına Katıldı

Nazilli Ticaret Odası Aydın Kanaat Önderleri Toplantısına Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı Tarafından Organize Edilen Toplantıda Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Bölgenin Ekonomik Sorunlarıyla İlgili Nto Tarafından Hazırlanan Bir Dosya Teslim Edildi

Aydın il’indeki oda ve borsalar, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin katıldığı toplantıda konuşma yapan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN Oda üyelerinin sıkıntılarını dile getirirken başta pandemi tedbirleri olmak üzere  yatırım alanları ve mesleki eğitim  konularında bölgenin ihtiyaçlarını, yapılması gereken çalışmaları anlattı.

Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; pandemi tedbirleri kapsamında kira desteği olarak açıklanan tutar ile stopaj indirimi uygulaması, ihtiyaç duyulan desteği karşılamaktan uzaktır. Genelge ile kapatılan işyerinin kira ödemesi devam etmektedir. Stopaj indiriminden en çok faydalanan kesim, hedeflendiği üzere küçük esnaf değil büyük ölçekli firma ve işletmeler olmuştur. Kira Kontratı üzerinden tespit edilecek kiranın tam olarak ve hibe şeklinde devlet tarafından karşılanması halinde gerçekten önemli bir kaynak yaratılmış olacaktır.

Başta bakanlık kararnamesi ile kapatılan işletmeler olmak üzere bu güne kadar pandemi destekleri ve kredilerden yararlanamayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin de sektör ayrımı yapılmadan hibe destekleri kapsamına alınması gerekmektedir. 

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve iki grup olarak verileceği ifade edilen bir defaya mahsus 3 Bin ve 5 Bin TL lik hibe yardımlar içinde sadece şahıs işletmeleri sayılmış, şirketler ve tüzel kişi tacirler yardım kapsamına alınmamıştır. Hibe yardım miktarının tüm vergi mükelleflerini kapsayacak şekilde uygulanması talep edilmektedir.

SANAYİ VE TİCARET ALANI İHTİYACI

Öncelikli sorunlarımızın başında sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı gelmektedir. Aydın-Denizli Karayolunun kuzeyi zeytinlik, güneyi ise tarım arazisi olarak tescil edilmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri haricinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/25000 imar planı çalışmaları neticesinde yeni sahalar açılmasına rağmen talep karşılanamamaktadır. Özellikle bölgemizde tapu kayıtlarında zeytinlik olarak gözüktüğü halde vasfını yitirmiş araziler mevcuttur. Aynı şekilde marjinal araziler, ziraat yapma imkanı kalmamış tarlalar veya vasfını yitirmiş orman arazileri bulunmaktadır. Geçmişte yapılan kadastro düzenlemelerinde zeytinlik olarak tescil edildiği halde bu gün bakıldığında içinde tek bir ağaç bulunmayan atıl araziler bulunmaktadır. Bu alanların yerinde tespit yöntemiyle niteliklerinin revize edilerek ekonomiye kazandırılması bölgemiz için büyük bir kazanç olacaktır.

YEREL YÖNETİMLERİN YETKİLERİ ARTTIRILMALI MERKEZİ İDARE SADECE DENETİM VE REHBERLİK GÖREVİNİ YAPMALIDIR

Ülkemizin her ilinde bakanlık ve kurumların müdürlük veya temsilcilikleri bulunmasına rağmen bir çok konuda yetki ve onay işleminin merkezde yani  bakanlıklarda toplanması bürokrasiyi çekilmez hale getirmektedir.

Özellikle sanayi/ticaret/madencilik alanlarıyla ilgili işlem ve onayların merkezden değil mülki amir veya yerel idareler tarafından yapılmasını talep ediyoruz. Önceden belirlenmiş bulunan mevzuat ve standartların herkese aynı şekilde uygulanmak istenmesi bölgesel farklılıklar nedeniyle sorunları arttırmaktadır.

Bölgenin ve ülkenin kalkınması için üretimi arttırmamız gerektiği konusunda herkes hem fikir olduğu halde sanayi alanı söz konusu olduğunda yasal düzenlemeler bahane edilmektedir. Bu sorunun aşılmasını talep ediyoruz.

BÖLGEMİZDEKİ SANAYİ ALANI İHTİYACININ UYGUN ŞARTLARDA KARŞILANMASI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİMİZ

Özellikle Nazilli bölgesi gibi; arazilerinin yarısından fazlasının zeytinlik ve tarım arazisi kabul edildiği yerlerde yeni sanayi alanlarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Sorunun çözümünün TOKİ marifetiyle yatırımcıya bedeli karşılığında verilecek sanayi alanları olduğunu düşünüyoruz. Sanayi ve/veya ticari faaliyete uygun olan araziler TOKİ (veya benzer yetkiler ile hareket edebilecek başka bir kurum tarafından) değerinde satın alınıp gerekli altyapı ve imar düzenlemeleri yapıldıktan sonra makul bir kar marjı ile gerçek ihtiyaç sahibine yani yatırımcıya sanayi parseli vasfıyla boş alan olarak veya talep edilmesi durumunda fabrika binası yapılmış şekilde satılması halinde ülkemizin ihtiyacı olan yeni istihdam sahaları daha kısa sürede ve uygun maliyetle karşılanacaktır.

BÖLGEMİZDE BULUNAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNİN SAYISININ EKSİKLİĞİ VE DONANIM YETERSİZLİĞİ

Bölgemizde mesleki eğitim veren liseler, sayı olarak diğer liselere göre daha az olmakla birlikte donanım olarak da yetersizdir. Sorumluluk sahamızdaki Nazilli ve çevre altı ilçede sadece 7 adet mesleki ve teknik eğitim lisesi bulunmasına rağmen 32 adet Anadolu lisesi ve diğer liseler bulunmaktadır. Türkiye’nin sanayileşme hedefleri de dikkate alındığında gelecek yıllarda sanayi ve imalat sektöründe teknik eleman talebi artacaktır. Endüstri Meslek Liselerinin mezun sayısı ve eğitim kalitesi bu günün ihtiyacı için bile yetersiz kalmaktadır.

Bu konudaki diğer bir husus da mesleki eğitim veren okullara belli bir başarı seviyesinin altında kalan öğrencilerin gitmesi gerektiği yönünde toplumdaki ön yargıdır. Bu okullara gidenlerin ancak sanayide çırak olacağı şeklindeki son derece yanlış olan bu düşünce genç nüfusun atıl kalmasına neden olmaktadır. Halbuki tam tersine Endüstri Meslek Liselerinden yüksek öğrenime geçişler mümkün olduğu gibi, E.M.L.’ne olan ilginin tatmin edici düzeyde olması için yasal düzenlemeler ile bu geçişlerin daha da kolaylaştırılması sağlanmalıdır. Bu okullardan mezun olanlara lisans kolaylığı getirilmesi, velilerde ve toplumda bu algının yıkılması için çalışmalar yapılması sonucunda okullarımıza olan talebin artacağı kanaatindeyiz-dedi

Kendisine iletilen konuları not alan KILIÇDAROĞLU; kanaat önderleri tarafından tespit edilen konuların kendileri için önem arz ettiğini, dile getirilen sorunların büyük kısmının bilgileri dahilinde olan, çözümü için teklif götürdükleri sorunlar olduğunu, bölgesel konular üzerinde çalışacaklarını dile getirdi ve toplantıya gösterdikleri ilgi için kurum, kuruluş ve dernek temsilcilerine teşekkür etti. 

KILIÇDAROĞLU’NA UZUN YAŞAM SEPETİ HEDİYE EDİLDİ

Uzun yaşam çalışmalarına öncülük eden Nazilli Ticaret Odası tarafından, içinde bölgeye özgü yerel ürünlerin bulunduğu “uzun yaşam sepeti” Kemal Kılıçdaroğlu’na takdim edildi. Toplantı bitiminde yapılan bir tören ile verilen uzun yaşam sepeti nedeniyle Kemal KILIÇDAROĞLU tüm oda üyeleri adına Nuri ARSLAN’ a teşekkür etti.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?