NAZİLLİ TİCARET ODASI YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VE LOBİ FAALİYETLERİ İLE ÜYELERİNİN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

NAZİLLİ TİCARET ODASI YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VE LOBİ FAALİYETLERİ İLE ÜYELERİNİN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

NAZİLLİ TİCARET ODASININ 2022 YILI TEMMUZ AYINDA YAPTIĞI BAŞVURU NETİCESİNDE; YAPI DENETİM TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK TALEBİ BAKANLIK TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLDÜNazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından uygunluğu görülerek T.Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen mevzuat değişikliği ile ilgili Meslek Komitesi tavsiye kararı 09 Mart tarihindeki resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiNazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve 2022 Yılı Temmuz ayında aldığı karar doğrultusunda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep edilen mevzuat değişiklikleri; “Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere değişiklikten önceki Yapı Denetim Tebliğinde inşaat ruhsatı alma aşamasında olan ve yasa gereği bir yapı denetim firması ile sözleşme imzalamak durumunda bulunan müteahhit veya yapı sahiplerinin sözleşme imzalamak için uzun süre beklediği, tebliğde yapı denetim firmaları için bu konuyla ilgili bir süre sınırlaması olmadığı, bu nedenle günlerce hatta aylarca sözleşme imzalamak ve inşaat ruhsatı almak için beklenebildiği ve sürecin uzadığı ifade edilmiş, bu nedenle yapı denetim tebliğine bir süre konması gerektiğini belirtmiştik.Resmi gazetede yayımlanan tebliğde değişiklik yapılması hakkındaki tebliğ ile NTO’nun talebinin Bakanlık tarafından da uygun görüldüğü, yapı denetim havuz sisteminden kur’a ile belirlenen yapı denetim firmalarının inşaatın metrekaresine göre 10 gün ile 15 gün içinde yapı denetim elemanlarını belirlemesi zorunluluğu getirildiği, bu mevzuata göre hareket etmeyen yapı denetim firmalarına çeşitli yaptırımlar uygulanacağı hükmü resmiyet kazanmıştır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?