NAZİLLİ TİCARET ODASI 2024 YILI ÜYE BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

NAZİLLİ TİCARET ODASI 2024 YILI ÜYE BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Toplantıda Sigorta Acenteleri, Emlakçılar ve Bankacılar ile Özel Eğitim Kurumları, Özel Okullar, Hizmet ve Eğlence sektöründe faaliyet gösteren Üyeler Bir Araya Geldi Üyeler Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ile Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ tarafından karşılandı27.Dönem Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM’ in de katıldığı toplantıda Nazilli Ticaret Odası 2. ve 9. Meslek Komitesi üyeleri hazır bulundular. Toplantıda 2.Meslek Grubu ile 9.Meslek Grubunda 15 yıl ve üzerinde Ticaret Odası kaydı bulunan üyelere Teşekkür Belgeleri takdim edildi Toplantıda; Bölge ekonomisini konu alan Nazilli bölgesi tanıtım filminin ardından Oda tarafından tespit edilen sorunların yanında üyelerden alınan talepler dikkate alınarak oluşturulan sorunlar dosyasıyla ilgili lobi faaliyetleri ve üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeleri içeren tanıtım ve bilgilendirme videosu gösterildi. 2013 yılından bu güne kadar gerçekleştirilen hizmetler ile üyelerin menfaatine olan belgelendirme uygulamaları ile bölgemizde sadece NTO bünyesinde hizmet veren kurum temsilcilikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Nazilli Ticaret Odası faaliyet ve projelerinin üyelerin sorunları ile bölgeyi ilgilendiren ekonomik yatırımların gerçekleşmesi için yapılan çalışmalardan oluştuğu irdelendi. Bekir Kuvvet ERİM; Milletvekilliği Dönemimde Nazilli Ticaret Odası Tarafından Tespiti Yapılıp Başkanlık Tarafından İletilen Konuların Bölgenin Menfaatine Olacak Şekilde Gerçekleşmesi İçin Gayret Gösterdim 27.Dönem Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM yaptığı konuşmada; – T.B.M.M‘ de bulunduğum süre içinde Nazilli ve bölgeyle ilgili tüm sorunların çözümü için çalıştık ve gayret gösterdik. Bölgenin menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren her kurum gibi Ticaret Odası tarafından yapılan tespitler veya talepler de bizim için önemlidir. Yetkimiz dahilinde olan konularda gerekli desteği vermeye özen gösterdim. Halledilen sorunlar olduğu gibi çözülemeyen konular da olmuştur. Ancak önemli olan iyi niyet içinde çalışmak ve gayret göstermektir.Odanın uzun süredir dile getirdiği konulardan en önemlilerinden bir tanesi sanayi ve ticaret alanı ihtiyacıdır. Yatırım taleplerinin karşılanması ve bölgenin kalkınması için önemli olan 2.Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için. Esençay ve Toygar Mahallesi mevkiinde mülkiyeti Hazineye ait uygun arazileri tespit ettik ve tapularını çıkarttık. Nazilli 2.OSB’nin kurulması için Bakanlığa başvuru yapıldı. Nazilli 2.Organize Sanayi Bölgesi sadece Nazilli’nin değil aynı zamanda bölgenin kalkınması ve yöreye özgün ürünlerin işlenmesinde hayati bir rol oynayacak, müteşebbisin sanayi alanı talebi önemli ölçüde karşılanacaktır diye düşünüyorum. Organize Sanayi Bölgesi ve Sanayi Alanı gibi projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekir. Bu nedenle çalışmalara hepimiz destek vermeliyiz. Bu vesileyle bizleri bir araya getiren Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclisi ile tüm Oda yetkililerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum-dedi. Nuri ARSLAN; ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELMEYE, KARŞILIKLI FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; katılımınız için teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu ve Oda Meclisim adına hoş geldiniz diyorum. İlkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz üye buluşma toplantılarının ikincisini gerçekleştiriyoruz. Ticaret Odası yönetimi olarak üyelerimizin ihtiyaç ve sorunlarının çözümü için çalışıyor, bölgeyi ilgilendiren kamu hizmetleri ve yatırımların sizlerin menfaati doğrultusunda gerçekleşmesi için lobi faaliyetlerimizi aralıksız ve her platformda sürdürüyoruz.ESNAF KEFALET KREDİSİ BENZERİ BİR SİSTEMİN TİCARET ODASINA KAYITLI ÜYELER İÇİN DE GEÇERLİ OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ Nazilli Ticaret Odası olarak gerçekleşmesi için çalıştığımız, her platformda yetkililere iletilen konuların başında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu esnaf kefalet kredisi benzeri bir finans sisteminin Ticaret Odası üyeleri için de uygulanması gelmektedir. Esasen bir kamu kaynağı olan Halk Bankası tarafından tahsis edilen düşük faizli uzun vade ödemeli esnaf kredisinden aynı işi yapan, aynı ölçekteki firmalardan Ticaret Odasına kayıtlı olanların faydalandırılmaması anayasal bir eşitsizliktir. Esnaf-Tacir ayrımında nasıl ciro ve alım-satım rakamlarına bakılıyorsa, Ticaret Odası üyelerinin de standartları belirlenecek bir kredi sistemiyle daha yüksek oranlarda kredi kullanmaları sağlanmalıdır. Esnaf Kefalet Kredisi devam etmeli ancak Ticaret Odası üyeleri için de benzer bir finans sistemi kurulmalıdır. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede bu konuda yasa değişikliği veya mevzuat düzenlemesi yapılması için çalışıyoruz. GELECEĞİN PATRONLARINI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ Diğer önemli bir sorunumuz nitelikli ve teknik eleman ihtiyacının her geçen gün artmasıdır. Ülke olarak var olmak, ekonomik ve siyasi anlamda bağımsızlığımızı devam ettirebilmek için; çalışmak, üretmek ve ihraç etmek zorundayız. Üretimin her safhasında meslek eğitimi almış gençlerimize ihtiyaç duymaktayız. Eğer bu konuda gerekli önlemleri almaz ve teknik liselerin sayısını arttırmazsak gelecekte üretim konusunda çok daha büyük sıkıntılar yaşayacağız. Meslek liselerine giden öğrencilerin sanayide çırak olacağı yönündeki yanlış düşünceleri ortadan kaldırmalıyız. Kaldı ki hiç kimse çıraklığını yapmadığı bir işin ustalığını yapamaz, o iş dalında işyeri sahibi yani işinin patronu olamaz. Anne babalar olarak evlatlarımızı mümkün olduğunca meslek liselerine yönlendirmeliyiz. Teknik ve mesleki eğitim almış kişinin iş hayatında başarılı olma şansı daha yüksektir. ÖZEL MESLEK LİSELERİ TÜRKİYE’NİN SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR Bu gün bölgemizde faaliyette bulunan, üretim ve ihracat yapan işletme sahiplerinin önemli bir kısmı meslek lisesi mezunudur. Geleceğin patronları teknik ve mesleki eğitim alan gençlerimiz olacaktır. Şu anda üretim ve imalat yapan işletmelerimizin en büyük ihtiyacı mesleki eğitimini tamamlamış gençlerimizdir.Ancak bu ihtiyacın karşılanması ve aynı zamanda gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için Özel Meslek Liselerinin sayısını arttırmalıyız. Özel meslek liselerinin kuruluşları kolaylaştırılmalı, bürokratik engeller kaldırılmalı, bu okullar desteklenmelidir. Maalesef mevcut meslek liselerinden mezun olan gençlerin mesleki bilgi ve nitelikleri reel sektörün ihtiyaç duyduğu seviyede değildir. TİCARET ODASI HİZMET BİNASI ÜYELERİMİZİN HİZMETİNDEDİR Nazilli Ticaret Odası Hizmet Binası göreve geldiğimiz dönemde planladığımız ilk projelerden birisidir. Odanın eski hizmet ofisi ile şu anda sahip olduğumuz imkanların mukayesesi bile yapılamaz. Eski hizmet binasında üyelerimizin yararlanabileceği, toplantı ve iş görüşmelerini yapabilecekleri en küçük bir alan yoktu. Şimdi ise 500 kişilik bölgenin en büyük konferans salonundan çeşitli büyüklükteki dersliklere varıncaya kadar tüm olanaklar üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Tüm iş görüşmelerini, toplantılarını ve eğitimlerini ücretsiz olarak NTO hizmet binasında yapabilirler. ODA BELGELERİNDEN ÜCRET ALMIYORUZ 2013 yılından bu güne kadar sizlerden yaklaşık 8 Milyon 500 Bin TL tutarında belge ücreti tahsil etmedik, diğer ifadeyle bu miktarda bir gelirden feragat ettik. Üyelerimizin en fazla ihtiyaç duydukları Oda kayıt belgesi, faaliyet belgesi vb belgelerden ücret almıyoruz. Yalnız Ticaret Bakanlığına bağlı olan Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından alınan Harçlar bu muafiyetin dışındadır. Tescil Harçları Bakanlık adına Oda tarafından tahsil edilen bizin herhangi bir tasarrufumuzun olmadığı giderlerdir. Bu nedenle yanlış bir algıyı düzeltmek isterim. Ticaret Sicilinde yapılan tescil işlemleri nedeniyle alınan harç ve giderlerin tamamı Nazilli Ticaret Odasına ödeniyor gibi yanlış bir anlayış var. Bu ücretleri biz Bakanlık adına emaneten tahsil ediyoruz ve almamak gibi bir yetkimiz yok. ÜYELERİMİZİN TALEP ETTİĞİ BİR ÇOK HİZMETİN ODA BÜNYESİNDE VERİLMESİNİ SAĞLADIK Emlakçılık ve Galericilik ile Ağır ve Tehlikeli İşler için alınması zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri sınav ve belgelendirme hizmetini Meybem A.Ş işbirliğinde 2017 yılından beri NTO bünyesinde veriyoruz. Yakın zamana kadar Aydın merkez dışında herhangi bir kurumdan alınması mümkün olmayan K belgesi hizmeti yetkisinin NTO ya verilmesi için Ulaştırma Bakanlığı ve TOBB nezdinde mevzuat değişikliği yapılmasını sağladık. Odamız bir çok ilçe odasında bulunmayan K Belgesi hizmeti vermektedir. Sayısal Takograf Kartları için Dijital Ehliyet Hizmeti veriyoruz. 2023 yılına kadar Aydın veya Denizli’ye gidilmesi gereken Dijital Ehliyet Başvuru ve teslim işlemleri Odamız tarafından yürütülmektedir. Değerli Üyelerimiz sizlerden gelen talep ve sorunların ilgili makam ve yetkililere iletilmesi hususu en fazla gayret gösterdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bize ilettiğiniz veya bizden talep ettiğiniz her sorun başta Bakanlıklar olmak üzere ilgili makam ve yetkililere mutlaka iletilmektedir. Ancak şunu da hatırlatmak isterim ki; talep edilen her hususu gerçekleştirme veya kanunu değiştirme yetkimiz yok. Ancak hazırladığımız ve sürekli güncellenen Sorunlar Dosyası vasıtası ile iştirak ettiğimiz her platformda bu sorunları dile getiriyor ve talep ediyoruz. Sorunların çözümü için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Üye buluşma toplantılarımız devam edecektir. Ancak siz üyelerimizin sorunların aktarılması konusunda daha fazla katılım göstermesini bekliyoruz. Hizmetlerimizin odak noktası sizlerin görüş ve talepleridir. Hepinize hayırlı kazançlar ve sağlıklı günler diliyorum- dedi. Toplantı 15 yıl ve üzerinde kaydı olan üyelere teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?