Satış Giderleri Tarifesi

Satış Giderleri Tarifesi

Mevzuat: Satış Giderleri Tarifesi
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 08 Mart 2023 Tarihli ve 32126 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230308.pdf
Özet: Bu tebliğ ile; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.   Bu kapsamda; taşınmaz malların, sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının ve taşınır malların satışının talep edilmesi halinde, ekli satış giderleri tablosunda yer alan, ilgili mala ilişkin ücretin esas alınacağı düzenlenmiş ve ilgili mallara ilişkin satış giderinin, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmesi hükme bağlanmıştır. Ek olarak, bu Tarifede satış gideri belirtilmeyen diğer malların satışının talep edilmesi halinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde satış gideri tablosunda yer alan ücretlerin esas alınacağı düzenlenmiştir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230308-4.htm
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?