Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf İşletmelerin Doldurması Gereken Form Ve Denetimlerde İbraz Edilecek Belgeler

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf İşletmelerin Doldurması Gereken Form Ve Denetimlerde İbraz Edilecek Belgeler

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi gönderildi.  Genelge kapsamında Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” belirlenmiştir.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illerimize gönderilen genelge ile açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek. Genelgenin “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” ekinde yer alarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işletmelere Kaymakamlık tarafından ayrıca bir izin yazısı verilmeyecektir. Bu çerçevede denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında;  Muafiyet kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebi ile sokakta bulunma nedeninin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin dikkate alınacağı bildirilmiştir. Bu zorunlulukların tüm personele bildirilmesi gerekmekte olup bu kapsamda ekte yer alan formun firma yetkilisince eksiksiz bir şekilde doldurulması ve formda belirtilen destekleyici evrakların (personel tarih, saat ve güzergah listesi, Denetimler sırasında ibraz etmek için işveren için imza sirküsü, vergi levhası, bağlı bulunduğu odadan temin edilmek üzere oda kayıt sicil sureti ve faaliyet belgesi , çalışanları için SGK hizmet dökümünün yanlarında bulundurulması gerekmektedir) eklenmesi zorunlu olup firma kaşesi ve yetkili imzasının yapılması önem arz etmektedir.

Genelge: T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından81 İl Valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi 

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?