Tehlikeli Atıklar (Kontamine Bidonlar Hakkında)

Tehlikeli Atıklar (Kontamine Bidonlar Hakkında)

İlimizde bulunan birçok ilçede zeytinyağı üretim tesisleri yer almaktadır. İl Müdürlüğümüzce bu tesislere zeytinyağı sıkım dönemlerinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan mer-i mevzuat kapsamında ani denetimler gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu denetimler sırasında zeytin üreticileri ve zeytin tüccarları tarafından bölgede yetişen zeytinlerin sıkım işlemi yapılması için zeytin üretim tesislerine getirildiği, sıkım işlemi sonucu elde edilen yağların konulması için yanlarında plastik bidonlar getirildiği ve zeytinyağların bu bidonlara konulduğu görülmüştür. Ancak bazı bidonların üzerinde tehlikelilik işaretleri ve sembollerinin bulunduğu, Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında bu tehlikelilik işaret ve sembollere haiz bidonların 15 01 10 atık kodu ile tanımlanan tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar olabileceği değerlendirilmiştir.

Atık Yönetimi Yönetmeliğince 15 01 10 atık kodu ile tanımlanan tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajların tekrar kullanılması, 3. şahısların eline geçmesi, çevre izin ve lisans bulunmadan işlenmesi ve temizlenmesi, gıda maddeleri konularak kullanılması kesinlikle yasaktır. Üzerinde tehlikelilik etiketi ve sembolü bulunan bu plastik bidonlar Çevre Mevzuatı kapsamında tehlikeli atık olup temizlenmesi için özel işlemler gerekmektedir. Temizlense dahi gıda içerisine geçecek ve insan sağlığını tehdit edecek hatta ölüme neden olabilecek kalıntılar kalmaktadır. Bu tip kullanımlar sonucu zehirlenme vakaları görülmektedir. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/eskisehirde-ilacli-bidondan-su-icen-13-isci-zehirlendi-594804.html internet sitesinde yer alan haber gibi birçok örnek mevcuttur.

Zeytinyağı üreticilerinin verdiği sıkım hizmetine ek olarak, firma yetkilileri tarafindan bu tip üzerinde tehlikelilik etiketi-işareti ve ticari unvanı bulunan kimyasal bidonların (kontamine ambalajların) vatandaşlar/zeytin üreticileri/zeytin tüccarları tarafindan kullanılmaması için uyarılmaları, bu tip bidonlara dolum işlemi yapılmaması, tesis sahalarına 15 01 10 atık koduna haiz atıklan kabul etmemeleri, firmanın tesis sahasında 15 01 10 atık koduna sahip tehlikeli atığın bulunması durumunda zeytinyağı üretim tesislerine 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanabilecektir.

Bu itibarla; İlimizde yukarıda bahsi geçen ambalajların kullanılması sonucu oluşabilecek zehirlenme vakalarının yaşanmaması için, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından söz konusu zeytinyağı üretim tesislerinde kendi mevzuatları kapsamında yapılacak denetimlerde konunun hassasiyetle incelenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması, ayrıca Sanayi / Ticaret Odası/Ticaret Borsası tarafından İlimizde faaliyet gösteren zeytinyağı üretim tesislerine söz konusu yazımızın tebliğ edilerek tesis yetkililerinin insan ve gıda sağlığı yönünden bilgilendirilerek gerekli tedbirlerin aldırılması hususunda üyelerimizin bilgisine arz ederiz.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?