Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi

İlimizde yer alan kurum/kuruluşlarda, özellikle ısınmada kullanılan ve kullanım ömrü biten makine ve ekipmanlar(yakıt tankları, yakma kazanları v.b.) ve bu ekipmanların içerisinde bulunan maddelerden çeşitli tehlikeli ve tehlikesiz atıklar oluşmaktadır. Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Atık Yönetimi Yönetmeliği Ekinde yer alan EK-4 Atık Listesi’nde atık kodları yer almaktadır. Faaliyetler sonucu oluşan tehlikeli atıkların Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı olan araçlarla taşınması gerekmekte olup, oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların Bakanlığımızdan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı alan tesislere gönderilmesi gerekmektedir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?