Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Bakanlığımızın görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlenmektedir. İş çevrelerinin Bakanlığımız görev alanına giren konularda ve ihracat destekleri konusunda en güncel uygulamalarla bilgilendirilmeleri ihracatın geliştirilmesi ve tabana yayılması konusunda önem arz etmekte olup, 2024 yılında etkinliklere “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” olarak devam edilecektir. Bu çerçevede, Türkiye’deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, Bakanlığımızca ekte yer alan program akışı çerçevesinde 13-14-15 Şubat 2024 tarihlerinde çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitim programının sonunda zoom üzerinden on sorudan oluşacak çoktan seçmeli bir sınav gerçekleştirilecek olup, sınavda en az yüzde elli başarı gösteren katılımcılara dijital Başarı Belgesi gönderilecektir. Programa katılım ücretsiz olup, katılmak isteyenlerin 9 Şubat 2024 tarihi saat 18.00’e kadar aşağıda yer alan kayıt linkinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ayrıca aynı mail adresi ile farklı kişiler tarafından başvuru yapılmaması önem arz etmektedir. E-posta adreslerinde hata olması durumunda katılım linki katılımcılara iletilememektedir. Başvuru sonrası herhangi bir onay maili iletilmeyecek olup, başvuru yapan katılımcıların mail adreslerine 13-14-15 Şubat 2024 tarihlerinde çevrimiçi katılım linki gönderilecektir. Başvuru ve toplantıya giriş esnasında kullanılan mail adresleri aynı olmalıdır.

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT SÜREÇLERİ
VE DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİM PROGRAMI
13-14-15 ŞUBAT (ONLINE)
13 Şubat 2024
14.00 Açılış
14.00-15.30 Genel İhracat Eğitimi (Ticari Bilgiye Erişim, Incoterms, Hedef Pazar Tespiti)
15.30-16.30 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Yardımları (Mal İhracatı)
16.30-17.15 E- İhracat Uygulamaları / E-İhracat Destekleri / Kolay İhracat Platformu
14 Şubat 2024
15.00-15.40 Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi
15.40-16.20 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Yardımları (Hizmet İhracatı)
16.20-17.00 Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
17.00-18.00 Ülke Sunumu- Meksika Pazarına İhraç İmkanları
15 Şubat 2024
14.00-14.45 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
14.45-15.05 Ticarette Teknik Engeller
15.05-15.40 Avrupa Birliğine İhracatta Zorunlu Yeni Uygulama: Avrupa Yeşil Mutabakatı
ve Karbon Vergisi
15.40-16.10 Ürün Güvenliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilir Ürün Mevzuat
Güncellemelerinin İhracata Etkisi
16.10-17.00 İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?