Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

“Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ” 2 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca söz konusu yönetmeliğe ilişkin yapılan açıklamada;

  • Yönetmeliğin, tohumlukları yetiştiren ve satan gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin esasları düzenlediği, buna göre, değişiklikle yetkilendirmeye yönelik başvurular sırasında yaşanan belirsizliğin önüne geçmek amacıyla müracaatların nereye yapılacağı belirlendiği,
  • Birden fazla ilde üretim yapan tohum yetiştiricilerine verilen tohum yetiştirici belgelerinin, yetiştiricinin çiftçi kayıt sistemi kaydının bulunduğu il müdürlüğünce düzenlenmesinin kararlaştırıldığı, tohum işleyici belgelerinin ise tohum işleme tesisinin bulunduğu il müdürlüklerince verileceği,
  • Fide üreticilerinin, çiftçi kayıt sistemi ile birlikte tarım bilgi sisteminde yer alan örtü altı kayıt sistemine veya tarımsal üretim kayıt sistemine de kayıt olabilmeleri için düzenleme yapıldığı,
  • Fide üreticisinin sahip olması gereken donanımlarda da değişikliğe gidildiği, gelişen teknoloji koşulları gözetilerek fide üreticilerinin, yapay ışıklandırma ve iklim kontrolü sağlanmış kapalı alanlarda sera sistemiyle fide üretimi yapmalarına imkân sağlandığıı,
  • Düşük ve orta kapasitede üretim yapan fide üreticileri, kayıtlı ve kontrollü üretim kapsamında yer alabilmeleri ve üretime katılabilmeleri için “kombine tohum atma makinesi” yerine üreticilerce temin kolaylığı olan “tohum atma makinesi” kullanabileceği,
  • Orman mühendisi olan süs bitkisi üreticilerine süs bitkisi üretici belgesi düzenlenecek ve orman mühendislerinin de süs bitkisi üretici işletmelerinde teknik personel olarak çalışmaları mümkün olacağı,
  • Doku kültürü ile tohumluk üretici belgeleri de resmi olarak kayıtlı olunan il müdürlüğü tarafından verileceği,
  • Yetki belgesi veya yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi düzenlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek değişiklikler kapsamında, başvuru sahiplerinin izlemesi gereken yol da yeniden düzenlendiği,
  • Denetim ve idari yaptırımlar konusundaki hükümlere göre yerinde ve en hızlı şekilde denetim yapılabilmesi ile yetki belgesi düzenlenebilmesi için uygun şartları taşıyan ilçe müdürlüklerine yetki devri yapılabileceği,

Belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?