Ustalık Telafi Programı

Ustalık Telafi Programı

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) 13.10.2021 tarihli ve E-59917357-101.03-34541388 sayılı yazımız.

ç) 29.03.2022 tarihli ve E-19863661-199-46731274 sayılı yazımız.

İlgi (b) Yönetmeliğin 62 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında ilgi (c) yazı ile “Mesleki

Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı” başlatılmış olup söz konusu programa sektörün talepleri

doğrultusunda Bakanlığımız ile sektör işbirliğinde devam edileceği ilgi (ç) yazı ile duyurulmuştur.

Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda mesleki eğitim merkezi ustalık telafi

programlarına,

1- Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan işletmelere, bulundukları il/ilçenin milli eğitim müdürlükleri

ile ekte örneği yer alan protokolü imzalamaları halinde sürekli,

2- 50 den az çalışanı olan işletmelere ise protokol imzalamaksızın 30 Aralık 2022 tarihine kadar,

öğrenci kaydı yapılabilecektir

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?