Yenilenmiş Ürünlerin Satışı

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” 31221 sayılı ve 22/8/2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmelik kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Bu bağlamda sektörün gelişmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili cep telefonlarına daha ekonomik fiyatlarla sahip olabilmesinin sağlanması için;

1. Mezkur Yönetmelikte; kullanılmış ikinci el cep telefonunun perakande ticaretinde yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılması yasaklanmış,

2. Yine mezkur Yönetmelikte yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunluluğu getirilmiş,

3. 30/9/2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; yenileme merkezleri ve bunlara bağlı yetkili satıcılar tarafından satışa sunulan yenilenmiş cep telefonlarının perakande satışında uygulanacak Katma Değer Vergisi oranı %1’e indirilerek uygulamanın yaygınlaştırılması sağlanmış,

4. 21/12/2021 tarihli ve 9993 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile yenilenmiş cep telefonunun kredi kartı ile alımında taksitlendirme tutar ve süresi; fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için altı ay olarak belirlenmiş, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan üç bin beş yüz Türk Lirası tutarının beş bin Türk Lirası olarak artırılmasına, vade sınırının ise fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerine istinaden bu sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin söz konusu yasal yükümlülükler hususunda dikkatli olmaları; yapılacak denetimlerde ilgili mevzuata aykırılık hallerinin tespiti durumunda idari müeyyidelerin uygulanabileceğinin unutulmaması gerekmektedir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?