Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) , küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik KOBİ Yeşil Dönüşüm Destek Programını başlatmıştır. Bu destek ile işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerin bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek olarak iki ayrı modüle sahiptir. KOBİ’ler Enerji Motorları Desteği kapsamında 100 bin, Verimlilik Artırıcı giderleri içinse 400 bin liraya kadar destek alabilecektir. Yeşil Dönüşüm Destek Programına ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

BİLGİ NOTU

Konu: KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı

KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının

belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin

geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla KOSGEB tarafından “Yeşil Dönüşüm

Destek Programı” yürürlüğe alınmıştır.

Bu çerçevede; yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP aralığındaki

işletmeler için ayrı olmak üzere destek tasarımı yapılmıştır.

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına

sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına

sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen

motor değişimi giderlerine aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

Ton Eşdeğer

Petrol (TEP)

Değeri

Destek Üst Limiti (TL)

Motor Etüt

Giderleri

Motor Değişim

Giderleri

10-49 TEP 1.500 60.000

50-99 TEP 2.500 100.000

Destek Oranı 100% 75%

Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığındaki işletmelerin; sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD

şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde önerilen uygulama giderleri için

aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

Ton Eşdeğer

Petrol (TEP)

Değeri

Destek Üst Limiti (TL)

Enerji Etüt

Giderleri

Verimlilik

Artırıcı Giderler

100-500 TEP 30.000 400.000

Destek Oranı 75% 40%

Her iki tüketim aralığı için de desteğin aşamalı olarak verilmesi planlanmıştır.

İşletmeler birinci aşamada sırayla;

1. Belirlenen tedarikçilerden elektrik motorları/enerji etüt hizmetini alacak ve işletmenin aldığı

etüt hizmeti sonuç raporu hizmet sağlayıcı tarafından KOSGEB tarafından hazırlanan yazılım

altyapısı üzerinde oluşturulacak ve onaylanacaktır.

2. Elektrik Motorları /Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporu onaylanan işletme ödeme talebinde

bulunabilecektir.

3. Elektrik motorları /enerji etüt hizmeti için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye KOSGEB

Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacaktır.

İşletmeler ikinci aşamada sırayla;

1. Elektrik Motorları /Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporunda yer alan öneriler doğrultusunda

elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderleri gerçekleştirerek ödeme talebinde

bulunabilecektir.

2. KOSGEB Uygulama Birimi tarafından elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderlerinin

tespiti gerçekleştirilecektir.

3. Elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderler için belirlenen üst limitler dahilinde

işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacaktır.

Bahse konu hizmetlerin Yeşil Dönüşüm Destek Programı için başvuru yapıldıktan sonra, program süresi

içerisinde alınması gerekmektedir.

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti ve Enerji Etüt Hizmetini Kimler Verebilir?

Yeşil dönüşüm destek programı kapsamında etüt hizmeti hizmet sağlayıcılarına KOBİ Bilgi Sistemi (KBS)

üzerinden yetki verilmesi için; aşağıdaki tabloda belirtilen niteliklere sahip kişiler/işletmeler Yeşil

Dönüşüm Destek Programı Etüt Hizmetleri Hizmet Sağlayıcı Başvuru Formu ile İlgili Başkanlık Birimine

başvuru yapar.

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Enerji Etüt Hizmeti

– Sanayi sektöründe yetkilendirilmiş EVD

şirketleri

– Sanayi kategorisinde Etüt Proje Sertifikasına

sahip kişiler

– Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu

olanlardan sanayi sınıfında Enerji Yöneticisi

sertifikasına sahip olan kişiler

– Sanayi sektöründe yetkilendirilmiş

EVD şirketleri

Başvuru İlgili başkanlık birimi tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan başvuru

sahipleri KBS üzerinden Yeşil Dönüşüm Destek Programı Etüt Hizmetleri Hizmet Sağlayıcı veritabanına

kaydedilir.

Veritabanına alınan hizmet sağlayıcılar Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Sonuç Raporu ve/veya Enerji

Etüt Hizmeti Sonuç Raporunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden oluştururlar.

Destek hakkında detaylı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8200/yesil-donusumdestek-programi adresinden ulaşılabilmektedir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?