Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Hakkında

Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Hakkında

Ekte bir örneği yer alan Ticaret Bakanlığı’nın yazısı ile, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenen yurt içi fuarlarda Bakanlık gözlemcileri tarafından, katılımcıların paylaşımlı stand ile fuarlara iştirak ettiklerinin tespit edilmesinden bahisle; herhangi bir yapı gereciyle ayrılmamış olan bir standda birden fazla katılımcı yer alacak şekilde toplu katılım-paylaşımlı stand ile fuara iştirak eden katılımcıların Bakanlık desteklerinden faydalanmasının mezkur mevzuat hükümlerince mümkün bulunmadığı bildirilmekte ve konunun üyelere duyurulması talep edilmektedir.

Bakanlığımızca desteklenen Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarların gözlemci görevlendirilmek suretiyle
denetlenmesi ve gözlemci raporlarının incelenmesi neticesinde çeşitli fuarlarda katılımcıların paylaşımlı
stand ile fuarlara iştirak ettiği tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine
İlişkin Karar’ın Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ç bendi “Katılımcı: Bu Karar
kapsamındaki sektörel nitelikteki uluslararası yurt içi fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler,” hükmünü amir olup, her bir standda
bir “katılımcı” olacak şekilde düzenlenen devlet desteği mevzuatında “toplu katılım” şeklinde bir katılım
türü bulunmamaktadır.
İlaveten, mezkûr Karar’a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin “Katılımcının Uyması
Gereken Hususlar” başlıklı 9/A maddesinin birinci fıkrası c bendi “c) Fuar süresince gösterdiği pazarlama
yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez.” hükmü çerçevesinde firmaların anılan
hükümlere uygun bir katılım sağlaması gerekmektedir.
Bu kapsamda, her hangi bir yapı gereciyle ayrılmamış olan bir standda birden fazla katılımcı yer
alacak şekilde toplu katılım-paylaşımlı stant ile fuara iştirak eden katılımcıların Bakanlığımız
desteklerinden faydalanması mezkûr mevzuat hükümlerince mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla, Bakanlığımızca destek kapsamına alınması uygun görülen yurt içi fuarların
organizatörlerine, konuya ilişkin olarak azami ehemmiyetin gösterilmesi ve fuarlarda toplu
katılım-paylaşımlı stant şeklinde bir katılıma yer verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.
Öte yandan, yurt içi fuarlarda görevlendirilecek gözlemcilerce konuya ilişkin olarak azami
ehemmiyetin gösterilmesi, toplu katılımların tespiti halinde keyfiyetin gözlemci raporuna konu edilmesi
ve toplu katılım sağlayanlara katılımcı olarak listelerde yer verilmemesi doğrultusundaki talimatımız
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine bildirilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?