10.05.2016 12. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

10.05.2016 12. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

10.05.2016 12. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1- Bölgemizde arazilerin önemli bir bölümü verimli tarım alanlarından oluştuğundan yeni sanayi ve ticaret işletmeleri açısından uygun yer bulmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Arsa fiyatları çok yüksektir ve aynı zamanda küçük parsellerden oluşmaktadır. Yeni işletme kurmak isteyenlerin önüne getirilen arazilerle ilgili bürokratik engeller de müteşebbisi yıldırmakta, bir çok girişim ve proje yatıırm aşamasına gelmeden yok olmaktadır. Bu nedenle Aydın ili 1 / 100000 düzenleme planının meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alınarak revize edilmesi gerekmektedir. Denizli – Aydın arasındaki yaklaşık 120 km lik karayolunun alt ve üst kısımlarında atıl durumda bulunan birçok arazi bulunmaktadır. Bu arazilerin bir kısmı vakıflar veya hazineye ait olup bir kısmı da özel mülktür. Arazilerin karayolu kenarında olması nedeniyle tarım amaçlı kullanılmaları da sınırlıdır. Denizli -Aydın karayolu üzerinde idare tarafından ticaret ve işletme alanlarının belirlenmesi ve 500 metre mesafeye kadar izin verilen bölgelerin ticaret alanı olarak işaretlenmesi halinde yeni işyerleri ve işletmeler için önemli bir alan yaratılmış olacaktır. Konunun ilgili kurumlara iletilmesi için tavsiye kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?