25.10.2016 11. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

25.10.2016 11. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1-Bölgemizde arazilerin önemli bir bölümü verimli tarım alanlarından oluştuğundan yeni ticaret ve sanayi işletmeleri açısından uygun yer bulmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Arsa fiyatları çok yüksektir ve aynı zamanda küçük parsellerden oluşmaktadır. Yeni işletme kurmak isteyenlerin önüne getirilen arazilerle ilgili bürokratik engeller de müteşebbisi yıldırmakta, bir çok girişim ve proje yatırım aşamasına gelmeden yok olmaktadır. Bu nedenle Aydın ili 1/100.000 düzenleme planının meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alınarak revize edilmesi gerekmektedir. Denizli-Aydın arasındaki yaklaşık 120 kilometrelik Karayolunun alt ve üst kısımlarında atıl durumda bulunan bir çok arazi bulunmaktadır. Bu arazilerin bir kısmı Vakıflar veya Hazineye ait olup bir kısmı da sınırlıdır. Denizli-Aydın Karayolu üzerinde İdare tarafından Ticaret ve İşletme alanlarının belirlenmesi ve 500 metre mesafeye kadar izin verilen bölgelerin ticaret alanı olarak işaretlenmesi halinde yeni işyerleri ve işletmeler için önemli bir alan yaratılmış olacaktır. 

Konunun ilgili makamlara iletilmesini teminen tavsiye kararı alınmasına, 

Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından oturumun sonlandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?