28.12.2016 11. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

28.12.2016 11. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1-Mesleki Odaların görüşleri alınarak oluşturulacak Bölgesel Kalkınma Planlarıda yatırım alanları (ağır sanayi,sanayi ve küçük sanayi bölgeleri, turizm alanları, OSB’ler, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri belirlenmeli) ner bir şekilde ifade edilmelidir. 

Diğer bir deyişle her ilin yatırım haritası çıkarılmalıdır. Bölgesel bazda hazırlanacak bu yatırım haritasında, yatırımla ilgili alan belirlemeleri dışında kara, hava ve denizyolu ulaşım imkanları, liman ve havaalanları , demiryolu güzergahları , maden ve hammadde kaynakları, enerji üretim santralleri vb. olanaklar belirlenmelidir. Yatırımcı yatırım yapmak istediğinde çeşitli seçenekler önüne konabilmelidir.  Yatırların mevcut OSB’şer içerisine yapılması sağlanmalıdır. Yatırımcı bu konuda bilgilendirilmeli ve yönlendirilmelidir. 

Konunun ilgili makamlara iletilmesini teminen tavsiye kararı alınmasına ,

Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından oturumun sonlandırılmasına , oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?