Birleşik Krallık STA Uygulamaları (REX ve EORI)

Birleşik Krallık STA Uygulamaları (REX ve EORI)

Türkiye- Birleşik Krallık STA’sı kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatta kullanılan menşe beyanı üzerine kayıtlı ihracatçı (REX) numarası girilmesinin söz konusu olmadığı belirtilmiş olup, REX numarası ve uygulama alanına ilişkin de ayrıca bilgi verilmişti. Bu defa ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda Türkiye-Birleşik Krallık STA’sı uygulamalarına yönelik, – EORI numarası uygulamasının yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olduğu ve Türk ihracatçılardan böyle bir numaranın talep edilmeyeceği, – Her iki taraf için de REX numarası girilmesi uygulamasının söz konusu olmadığı vurgulanmıştır. Yazıda ayrıca, Birleşik Krallık tarafının resmi web sitesini ( https://www.gov.uk/guidance/summary-of-theuk-turkey-trade-agreement ) güncellediği, benzer taleplerin gelmesi durumunda ilgili STA Menşe Protokolü’ne ilave olarak söz konusu erişim adresinin de referans olarak gösterilebileceği ifade edilmiştir.

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise, STA’da REX numarasına ilişkin herhangi bir atıf bulunmamasına rağmen, STA kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın düzenledikleri menşe beyanlarına REX numarası yazma yönünde taleplerinin bulunduğu ve söz konusu talebin uygun görülmediği ifade edilmektedir. Bahse konu hususların Birleşik Krallık’ta yerleşik ekonomik operatörlerden kaynaklandığı değerlendirildiğinden, Bakanlığımızca Birleşik Krallık Gümrük İdaresi nezdinde girişimde bulunularak, ülkelerindeki ihracatçı ve ithalatçıları Türkiye’deki müşterilerinden mevzuata aykırı taleplerde bulunmamaları hususunda bilgilendirmeleri talep edilmiştir. Birleşik Krallık Gümrük İdaresi yaptığı inceleme sonucunda, talebimizi haklı bularak Birleşik Krallık Hükûmeti resmî internet sayfasındaki “Türkiye ile Ticaret” sekmesini (https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-turkey-trade-agreement) güncellemiştir. Bir örneği ekte iletilen internet sayfasında belirtildiği üzere; – EORI numarası girilmesi uygulaması, yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olup, Türk ihracatçılardan bu yönde bir talepte bulunulamaz. – Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında, her iki taraf için de REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?