Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Mevzuat:
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
(Karar Sayısı: 6434)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmî Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130.pdf

Özet:
Bu karara göre 1 numaralı ek listede belirtilen şirketlerin yanı sıra, aktif toplamı 30 milyon TL
olan, yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL olan, çalışan sayısı 50 kişi olan ve 2 sayılı listedeki yer alan şirketler (kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının %25 hissedar olduğu şirketler dâhil) bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Kararda kapsam dışı şirketler de belirtilmiş ve sair hususlar düzenlenmiştir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-14.pdf

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?