Nazilli’de Aydın İli Oda Ve Borsaları İle Güç Birliği Toplantısı Yapıldı

Nazilli’de Aydın İli Oda Ve Borsaları İle Güç Birliği Toplantısı Yapıldı

Geçen yıllarda farklı tarihlerde Aydın ilinin genel sorunları ve çözüm önerileri için lobi faaliyetleri yürüten Aydın ili oda ve borsaları odamız ev sahipliğinde bir araya geldi.

Aydın ilinde bulunan 9 oda ve borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlarının tamamı ile Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Aydın ilinin sorunları üzerinde durularak yetkililere iletilmek üzere bir mutabakat metni hazırlandı.

Toplantı Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ın açılış konuşması ile başladı. Ardından zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Morova Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Şenol’un sıfır atık projesi hakkında sunumu ile devam etti. Sektörde önemli bir sorun olarak görülen zeytinyağı atıklarının sıvı gübre ve organik yeme dönüştürülmesini amaçladıkları proje ile ekonomiye olan katkı sağladıklarını ve dünyada bir ilk imza attıklarını belirtti.

Toplantı, Aydın Oda ve borsa Başkanlarının sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili konuşmaları ile devam etti. Tüm başkanlar, dile getirdiği sorunların çözüme kavuşması için takipçisi olacaklarını ve birlikte hareket etmenin önemini belirttiler.

Sağlık, turizm, yatırım, çevre, ulaşım, ihracat, ticaret gibi birçok konuya değinilen Aydın İli Oda ve Borsaları Güç Birliği Toplantısında mutabakat metni imzalanmıştır;

Yatırım

Kamu yatırımlarında ülke sıralamasında 77. Sırada yer almaktayız. Yatırım ve kamu hizmetlerinde birçok yetkinin merkezi yönetimde toplanmış olması nedeniyle yeni yatırımlar sekteye uğramakta, daha proje aşamasında iken vazgeçilmektedir. Yatırım yapılacak alanların önceden belirlenmesi gereklidir. Ayrıca 1/25000 uygulaması ile belirtilen alanlarda yatırım yapmak isteyen kişilere uygun maliyetle yer temini için Aydın ili oda ve borsaların birlikte Güç birliği ve lobi faaliyetleri yapılması gerekmektedir.

Aydın ili yatırım haritası yapılarak aynı sektörde faaliyet gösterecek ihtiyaç fazlası yeni işletmelerin kurulmasının engellenmesi gerekmektedir.

Sağlık

Ülkemize gelmesi muhtemel corona virüsü için acil ve uygulanabilir tedbirler almamız gerekmektedir. Bu durum , Kuşadası ve Didim gibi ilçelerimizin turizmi başta olmak üzere tüm ilçelerimizde sağlığımızı ve ticaretimizi tehdit etmektedir. Konu hakkında TOBB’ndan üyelerimizi ve ekonomimizi rahatlatacak bir çalıştay yapılması gerekmektedir.

Turizm

Kuşadası ve Didim’de turizm sektöründe faaliyet gösteren otel ve işletmelere ürün ve hizmet tedarikinin Aydın’ın diğer ilçelerinden karşılanabilmesi amacıyla tüm oda ve borsalarla işbirliği yapılmalı, ticari bir ağ oluşturmalıdır.

Söke’de bulunan Prien kentinin Afrodisias gibi UNESCO geçici miras listesine alınması için çaba göstermeliyiz.

Teşvik Mekanizması

Aydın’ın kalkınma sıralamasında 2.bölgede yer alması haksız rekabete yol açmakta. Teşvik mekanizmalarında bölgesel değil sektörel bir sıralama yapılması için revize çalışmasına gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca Didim ve Kuşadası için cazibe merkezleri projesi kapsamında devlet teşviklerini bölgeye çekmemiz gerekmektedir.

Ekonomik darboğazda bulunduğumuz bu günlerde devlet desteklerinde sınırlamaya gidilerek mevcut tesislerin teşvik mekanizmaları geliştirilmeli, yeni tesislere destek verilmemelidir.

İhtisas OSB

Mermer ve incir sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz başta olmak üzere tüm Aydın ili için ihtisas OSB lerin kurulması gerekmektedir. Söke de kurulması muhtemel kâğıt fabrikası için de güç birliği yapmamız gerekmektedir.

  Ulaşım

Aydın’da yapılması planlanan otoban sorunumuza, çift hatlı tren ihtiyacımıza, havaalanı sorunumuza çözüm bulunması gerekmektedir. Ayrıca ürettiğimiz malı en kısa sürede limana ulaştırabilmek için lojistik ağ kurmalıyız.

İhracat

Güneydoğu sınırındaki gümrük kapılarının kapalı olması nedeni ile ihracatımız olumsuz yönde etkilenmiştir.

KDV oranları

Ekonominin canlanması için temel gıda KDV oranının %8’den %1’e indirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Mazottaki tüketim vergisinin kaldırılması, sulama maliyetlerinin devlet tarafından karşılanması ve elektrik giderleri için bir uygulamaya gidilmesi suretiyle tarımdaki yüksek girdi maliyetleri düşürülerek çiftçiyi rahatlatmayı hedefliyoruz. Pamuk prim desteklerinin de zamanında açıklanmasını talep ediyoruz.

Yapılandırma

Vergi ve aidat borçlarında yapılandırmaya gidilmelidir Ayrıca sicil affı beklemekteyiz.

Bundan sonraki süreçte Güç Birliği Toplantılarının 2 ay gibi daha kısa bir zamanda yapılması hakkında görüş birliğine varıldı. Kaynakları daha iyi kullanabilmek, kümelenme çalışmaları yürütebilmek, yatırımları hayata geçirmek için izin mekanizmaları oluşturulabilmek adına, kısaca yerel ve ulusal kalkınmada üretimi teşvik etmek için bu şekilde bir karara varılmıştır.

Toplantı sonunda açıklama yapan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan” Aydın ilinin ekonomik anlamda hak ettiği yere gelmesi için tüm oda ve borsa başkanlarımız ile birlikte çaba sarf etmekteyiz. Sorunlarımızın çözümü için lobi faaliyetleri yapmaktayız. Tespit ettiğimiz sorunlar çözülemeyecek sorunlar değildir. Tüm oda ve borsa başkanlarımızın isteği aynıdır. Tüm başkanlarımız ile ortak paydamız üretim kapasitesinin genişletilmesi ve üretim için verilen devlet desteklerinin artırılmasıdır. Böylece Aydın ilinin istenen düzeyde kalkınması sağlanacak dolayısıyla istihdam artışı da gözlemlenecektir. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz Güç Birliği Toplantısında aldığımız kararların takipçisi olacağız. Toplantıya katılan Oda ve Borsa Başkanlarına, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine, Genel Sekreterlere ve personellere teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Organizasyonumuz toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?