Cumhuriyet Halk Partisinden Nazilli Ticaret Odasına Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisinden Nazilli Ticaret Odasına Ziyaret

CHP TBMM İDARE AMİRİ VE TOKAT MİLLETVEKİLİ KADİM DURMAZ BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ

CHP Heyetini Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ile Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER  karşıladı.

Kadim DURMAZ başkanlığındaki heyette İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT, Muğla Milletvekili Mürsel ALBAN, Kırıkkale Milletvekili Ahmet ÖNAL ile Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Erol ANGIN, CHP Aydın İl Başkanı Ali ÇANKIR ve Nazilli İlçe Başkanı Serdar ALPTEKİN yer aldı.NTO tarafından hazırlanan Bölgesel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dosyası parti yetkililerine teslim edilerek, sorunların çözümü noktasında destek istendi.   

Kadim DURMAZ tarafından yapılan açıklamada; parti genel merkezi tarafından bölgelerin fikir önderleri, sivil toplum kuruluşları ve ticaret odaları ile zaman zaman buluşmayı hedeflediklerini, her kurumun, her kesimin görüş ve isteklerine önem verdiklerini söyleyerek uluslararasında kabul görmüş güçlü ekonomisi olan, demokratik ve mutlu bir ülke olmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Kadim DURMAZ ayrıca; tarımsal üretimin ve zirai faaliyetlerin en yüksek seviyede desteklenmesi gereken faaliyetler olduğunu ifade ederken, sağlıklı bir tarım politikasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Aksi takdirde köyden kente göçün engellenemeyeceğini, tarımda dışa bağımlılığın başlayacağını söyledi. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılanları da değerlendiren DURMAZ; işyeri kira desteği konusunda yükün üçe paylaştırılmasının mümkün olduğunu (devlet, dükkan sahibi, işletmeci) ancak bunun yapılmadığını söyledi. Ayrıca AVM ile zincir mağazalar konusunda bir kısıtlama ve düzenlemenin olmadığını, her türlü ürünü satabilen, hiçbir kısıtlamaya tabi olmayan mağazaların yerel esnaf ve girişimciyi bitirdiğini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; -ziyaretleri nedeniyle CHP Milletvekillerine ve parti yetkililerine yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Nazilli Ticaret Odası yetki ve sorumluluk alanında toplam yedi ilçe ve 300 bin kişilik bir nüfus bulunmaktadır. Bir çok İl Odasından daha büyük bir hizmet potansiyeli bulunan Odamızın öncelik verdiği hizmetlerinin başında bölge ve üye sorunlarının ilgili makam ve kuruluşlara iletilmesi gelmektedir. Bu amaçla hazırladığımız sorunlar ve çözüm önerileri dosyamızı bilgilerinize sunuyoruz. Öncelikli sorunlarımızın başında sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı gelmektedir. 1/100000 lik planda Aydın-Denizli Karayolunun kuzeyi tarım arazisi, güneyi ise zeytinlik alanları olarak tescil edilmiştir. Yaklaşık 50 yıl önce belirlenmiş olan sanayi ve imalat alanları dışında bugüne kadar OSB haricinde 1 metre yer gösterilmiş değildir. Sürekli olarak konut alanı açan Belediyeler sanayi alanı konusundaki talepleri nedense görmezden gelmektedirler. Bir çok konuda yetki ve onay işleminin merkezde (bakanlıklarda) toplanması bürokrasiyi çekilmez bir hale getirmektedir.

Özellikle sanayi/ticaret alanlarının belirlenmesi ve revize edilmesi ile izin ve ruhsat işlemlerinde tüm onayların yerel idareler tarafından yapılması istenmektedir. Bölgenin ve ülkenin kalkınması için üretimi arttırmamız gerektiği konusunda herkes hem fikir olduğu halde sanayi alanı söz konusu olduğunda yasal düzenlemeler bahane edilmektedir. Bu sorunun aşılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca pandemi tedbirleri kapsamında kira desteği olarak açıklanan kira desteği ile stopaj indirimi ihtiyaç duyulan desteği karşılamaktan uzaktır. Kira Kontratı üzerinden tespit edilecek kiranın tam olarak ve hibe şeklinde devlet tarafından karşılanması halinde gerçekten önemli bir kaynak yaratılmış olacaktır.

Bakanlık kararnamesi ile kapatılan, asgari seviyede çalışmak zorunda kalan, ciro kaybı yaşayan işletmeler ile çeşitli sebepler ile bu güne kadar pandemi destekleri ve kredilerden yararlanamayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin de sektör ayrımı yapılmadan hibe destekleri kapsamına alınması gerekmektedir.  

Pandemi sürecinden etkilenmeyen çok az sayıda sektör bulunmaktadır. Bunların haricindeki özellikle özel eğitim kurumları ile öğrenci pansiyonları ve yurtlar, kafeler, düğün, eğlence ve spor tesisleri, yeme-içme hizmeti sunan işletmeler, lokanta ve restoranlar vb tüm hizmet işletmelerin hibe destekler kapsamına alınması gerekmektedir. 

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve iki grup olarak verileceği ifade edilen bir defaya mahsus 3 Bin ve 5 Bin TL lik hibe yardımlar içinde sadece şahıs işletmeleri sayılmış, şirketler ve tüzel kişi tacirler yardım kapsamına alınmamıştır. Hibe yardım miktarının arttırılarak tüm vergi mükelleflerini kapsayacak hale getirilmesi daha uygun olacaktır.

Bu güne kadar açıklanan hibe desteklerin 2020 yılı Mart ayından bu güne kadar faaliyetini yürütmeye çalışan, işyerini ve vergi kaydını kapatmayan küçük ve orta ölçekli tüm işletmelere verilmesi talep edilmektedir.

Kredi ödemeleri ile vergi-sgk ve diğer resmi her türlü ödemenin de önümüzdeki yıllara aktarılması, mali sicil affının en kısa sürede çıkartılarak tüm bankaların sürece dahil olmalarının sağlanması gerekmektedir.      

Pandemi süreci içinde kurumların üyeleri veya ortakları lehine (kira ve aidat) tasarrufunda bulunma hakları olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak belirli bir süre kira/aidat almama konusunda yetkimiz bulunmadığından ilgili makamlardan talep ettiğimiz izinler ile ilgili olarak olumsuz geri dönüşler almaktayız. Yasa değişikliği gerektiren bu konuda Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak bir genelge ile bu sorunun da aşılabileceği düşüncesindeyiz- dedi.

CHP heyetine Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesiyle ilgili tanıtım filmi izlettirildi. Proje tanıtımı yapılarak bundan sonra yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verildi. Uzmanlar tarafından bölgenin kalkınması ve tanıtımı için çok önemli bir yatırım olarak görülen projenin güç birliği yapılması halinde daha kısa sürede hayata geçirileceği ifade edildi. Bölgedeki tüm kurum ve kuruluşların projeye sahip çıkması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?