Nazilli Ticaret Odası Türkiye Ekonomi Şurasına İştirak Etti

Nazilli Ticaret Odası Türkiye Ekonomi Şurasına İştirak Etti

ANKARA’DA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MERKEZİNDE YAPILAN TOPLANTI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ ve İLGİLİ BAKANLARIN KATILIMI İLE YAPILDI

Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’ ın katıldığı Şura TOBB BAŞKANI M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ nun ev sahipliğinde gerçekleşti

Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin de ele alınacağı Türkiye Ekonomi Şurası’nın açılışında yaptığı konuşmada, artık geleneksel hale gelen TOBB Ekonomi Şurası’nı, Türkiye’nin ekonomik yapısını iş dünyasıyla istişare halinde güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve oda-borsa başkanlarının yanı sıra; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürler katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ekonomi şuralarının, kamu ile özel sektörün bir araya geldiği, sıkıntıları ve önerilerini doğrudan icra makamına iletebildiği çok önemli bir platform olduğunu söyledi.

Bu platformda dile getirilen pek çok meselenin, geçmişte çözüme kavuşturulduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi şurasını tekrar toplamasını talep ettiklerini ve kendisinin de bunu uygun bulduğunu anlattı.

Hisarcıklıoğlu, burada gündeme getirilen konularla ilgili geçmişte olduğu gibi çözüm üretileceğine inandığını belirterek, “Bizler için en önemlisi, bugünkü gibi devletimizi yanımızda görmek. Ekonomide elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama enseyi karartmıyor, mücadeleden kesinlikle vazgeçmiyoruz.” diye konuştu.

Ekonomide deneyimli isimlerin iş başında olmasının kendilerine moral verdiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Hep birlikte ekonomiyi daha sağlam temellere kavuşturacağımıza inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Nuri ARSLAN Şura’da kürsüye gelerek bölgenin en önemli üç sorunu hakkında açıklamalarda bulundu;

Nuri ARSLAN; Nitelikli Eleman Sıkıntımız artarak devam ediyor. Ayrıca bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacımızın acilen çözülmesini bekliyoruz.  Diğer bir konu; Ticaret Odası üyelerinin Esnaf Kefalet Kredisi benzeri bir sistemden sadece Oda kaydı nedeniyle yararlanamıyor olmalarıdır.

TİCARET ODASI ÜYELERİNİN ESNAF KEFALET KREDİSİ BENZERİ BİR SİSTEMDEN YOKSUN OLMALARI

Şurada bir konuşma yapan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ; aynı ölçekte faaliyet gösteren, aynı nace koduna sahip işletmeler esnaf odasına kayıt olduklarında Halkbank kaynaklı düşük faizli ve uzun vadeli esnaf kredisinden faydalanmakta iken, ticaret odasına kayıtlı işletme ise sadece oda kaydı nedeniyle bu imkandan yoksun bırakılmaktadır.

Şahıs işletmeleri arasındaki bu adaletsizliğin önlenmesi ve esasen kamuya ait bir kaynağın eşit ve adaletli tahsis edilmesi amacıyla Ticaret Odasına kayıtlı şahıs işletmelerinin de bu kredi imkanından faydalanması veya Ticaret Odasına kayıtlı şahıs işletmeleri yine Halk Bankası kaynaklı ayrı bir kredi sistemi için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması istenmektedir-dedi

SANAYİ VE TİCARET ALANI İHTİYACI

Özellikle bölgemizdeki  sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı had safhadadır. Organize Sanayi alanlarının dışında da sanayi ve imalat işyerlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Yatırım yapmak isteyen kişiler rayicin çok üzerinde bedeller ödemek durumunda kalmakta, girişimci daha kuruluş aşamasında çok değerli olan sermayesini arazi için harcamaktadır. Konunun çözümü için, TOKİ MARİFETİYLE SANAYİ ALANI TAHSİS EDİLMESİ hususunu bilgilerinize sunmak istiyorum. Böylelikle sadece üretim ve istihdam amacıyla hareket eden gerçek müteşebbisin önündeki engellerin önemli bir kısmı bertaraf edilecektir.

Ayrıca Yatırım sürecinde ilk adım olan yer seçimi ile ilgili bürokratik süreç mümkün olduğu kadar sadeleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır. Odaların da görüşleri alınarak oluşturulacak Bölgesel Kalkınma Planlarında yatırım alanları (ağır sanayi, sanayi ve küçük sanayi bölgeleri, turizm alanları, OSB’ler, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri belirlenmeli) net bir şekilde ifade edilmelidir. Diğer bir deyişle her İlin yatırım haritası çıkarılmalıdır. Bölgesel bazda hazırlanacak bu yatırım haritasında, yatırımla ilgili alan belirlemeleri dışında kara, hava ve denizyolu ulaşım imkanları, liman ve havaalanları, demiryolu güzergahları, maden ve hammadde kaynakları, enerji üretim santralleri vb. olanaklar belirlenmelidir.

NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACI

Ülke genelinde olduğu üzere; bölgemizde de nitelikli eleman ve teknik personel ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın tek çözüm odağı olarak gördüğümüz Mesleki eğitimi veren liselerin sayı olarak normal liselere göre daha fazla olması gerekmektedir. Tüm Türkiyede olduğu gibi bölgemizde de mesleki eğitim veren liseler, sayı olarak diğer liselere göre daha azdır. Sorumluluk sahamızdaki Nazilli ve çevre altı ilçede sadece 7 adet mesleki ve teknik eğitim lisesi bulunmasına rağmen 32 adet Anadolu lisesi ve genel lise bulunmaktadır. Türkiye’nin sanayileşme hedefleri de dikkate alındığında gelecek yıllarda sanayi ve imalat sektörünün kaynakçılık, makine, marangozluk, metal sanayi, torna, elektrik, elektronik vb. bölümlerdeki istihdam talebi artacaktır. Endüstri Meslek Liselerinin mezun sayısı ve eğitim kalitesi bu gün dahi yetersiz kalmaktadır.

Yaklaşık 20-25 sene önce Endüstri Meslek Liselerinin bazı bölümleri neredeyse Fen Lisesi puanlarıyla öğrenci kabul ederken bu gün Teknik Liseler maalesef hem sayı olarak hem de öğrenci kalitesi olarak istenilen seviyenin çok altında kalmaktadır.

Bu konudaki diğer bir sorun da mesleki eğitim veren okullara belli bir başarı seviyesinin altında kalan öğrencilerin gitmesi gerektiği yönünde toplumdaki yanlış algıdır.

GELECEĞİN PATRONLARINI ARIYORUZ

Yeni Endüstri Meslek Liseleri yapılmalı veya fiziki şartları uygun olan Liseler EML ‘ne dönüştürülmelidir. Bu okullardan mezun olanlara Lisans kolaylığı getirilmelidir. Meslek Lisesi mezunlarının bölümleriyle ilgili fakültelere gitmesi kolaylaştırılmalı, üniversite veya diğer kamu sınavlarında sağlanan avantajlar arttırılmalı böylelikle Meslek Liseleri’nin tercih edilmeleri sağlanmalıdır.

Ayrıca mezunlara ayrıcalık tanınmasıyla ilgili olarak; Meslek Lisesinin ihtiyaç duyulan ve önceden belirlenmiş olan bir bölümünden mezun olan kişiye, okuldan sonra iki yıl süreyle bölümüyle ilgili bir işyerinde çalışması koşulu ile askerlik vazifesinden muafiyet hakkı tanınabilir. Böylelikle meslek liselerinin tercih edilmesi için önemli bir avantaj sağlanırken ücretli askerliği de bir alternatif yaratılmış olacak, aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel istihdamına katkıda bulunulacaktır.  

Meslek Liselerinden mezun olanlara bu gibi avantaj ve kolaylıklar sağlanması halinde, velilerde ve toplumdaki olumsuz algının yıkılacağı, meslek liselerine talebin artacağı kanaatindeyiz.

Şura toplantısında Oda ve borsa başkanları sırayla söz alarak reel sektörden gelen konu ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?