NAZİLLİ TİCARET ODASI ÜYE BULUŞMA TOPLANTILARI YOĞUN KATILIM İLE DEVAM EDİYOR

NAZİLLİ TİCARET ODASI ÜYE BULUŞMA TOPLANTILARI YOĞUN KATILIM İLE DEVAM EDİYOR

Toplantıda Sanayi İşletmeleri, İmalat Ve Üretim Yapan İşletme Sahipleri İle İnşaat Malzemeleri Üretim ve Ticaretini Yapan Firmaların Temsilcileri Bir Araya Geldi Üyeler Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ile Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin EREN tarafından karşılandı. Toplantıda Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclisini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin EREN, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan YELOĞLU hazır bulundular. Toplantıda 1.Meslek Grubu ile 6.Meslek Grubunda 20 yıl ve üzerinde Ticaret Odası kaydı bulunan üyelere Teşekkür Belgeleri takdim edildiToplantıda; Oda faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen projeler, Nazilli İl Olsun Platformu çalışmaları, Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesi, Sümerbank Fabrika Alanının kentin ihtiyacına yönelik olarak kullanımı için yürütülen çalışmalar, yerel ürünlerle ilgili Coğrafi işaret çalışmaları ve üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odası faaliyetlerinin üyelerin talep ettiği, çözülmesini istediği sorunlardan oluştuğu irdelendi. TOBB mevzuatına göre Ticaret Odası bulunmayan ilçelerin İl Odası yetki alanına alındığı, ancak Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanı içinde altı ilçe’nin bulunduğu, bu niteliği ile NTO’nun Bölge Odası hüviyetinde hizmet veren bir kurum olduğu ifade edildi. Oda’nın yetki ve sorumluluk alanının; Nazilli ile birlikte altı ilçeden oluştuğu, bu nedenle bölge olarak bakıldığında farklı özelliklere sahip ilçelerden oluşan sorumluluk alanı içinde Yönetim Kurulunun tüm üyelerin sesi olmaya gayret gösterdiği ifade edildi.Nuri ARSLAN; Kredi Garanti Fonu Ticaret Odası Üyeleri İçin Hayata Geçirilmiş bir Kredi ve garantörlük sistemidir. KGF nin bir devlet kurumu olmadığını TOBB tarafından kurulmuş ve bankacılık sistemine adapte edilmiş bir uygulama olduğunu özellikle belirtmek istiyorum Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; Katılımınız için teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu ve Oda Meclisim adına hoşgeldiniz diyorum. Sizlerle Ticaret Odası yönetimi olarak istediğimiz düzeyde irtibat kuramadığımızı, yaptığımız çalışmaları, proje ve faaliyetleri sizlere aktaramadığımızı, iletişim noktasında eksikliğimiz olduğunu fark ettik. O nedenle yaklaşık üç yıl önce bu toplantıları planlamıştık. Ancak kovid salgını, arkasından küresel ekonomik kriz ve son olarak da ülkemizin tamamını etkileyen Kahramanmaraş depremi nedeniyle üye buluşma toplantılarını gecikmeli de olsa yapıyoruz ve bundan sonra da devam ettirme düşüncesindeyiz. Sizlere belirli periyotlarla anket formları gönderiyoruz. İşletmeniz ile ilgili talep ve ihtiyaçlarınız Odamıza yazılı olarak bildirilirse çözümü için imkan ve yetkimiz dahilinde tüm gayretimizi gösteririz. Bize gönderilen anketlerin tamamı mutlaka incelenip, değerlendirmemizden geçmektedir. Üyelerimizin en önemli sorunlarından birisinin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için düşük faizli kredi imkanlarından yararlanamamaları olduğunu biliyoruz. Bu konuyla bağlantılı olarak her platformda ısrarla dile getirdiğimiz ve mevzuat değişikliği yapılmasını istediğimiz husus; esnaf kefalet kredisi sisteminden Ticaret Odası üyelerinin faydalanamamasıdır. Esasen bir kamu kaynağı olan, Halk Bankası tarafından tahsis edilen Esnaf Kefalet Kredisinden aynı işi yapan, aynı ölçekteki firmalardan Ticaret Odasına kayıtlı olanlar faydalanamamaktadır. Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gayret gösteriyor ve lobi faaliyeti yürütüyoruz. Talebimiz dikkate alınır, kabul görürse sadece bölgemizdeki değil ülkemizin tamamındaki Ticaret Odası üyeleri önemli bir finans kaynağına kavuşmuş olacaklar. Nazilli’nin Sanayi ve Ticaret Alanı İhtiyacı Devam Ediyor Nazilli bölgesinin 1/100000 imar planının revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira imar planlarına baktığınızda bölgemizin neredeyse tamamı tarım alanı ve zeytinlikten oluşuyor. Devletten mali anlamda herhangi bir beklentisi olmadan kendi sermayesi ile yatırım yapmaya hazır girişimcimiz var ancak yer gösteremiyoruz. Bu konu 2014 yılından beri sorunlar dosyamızda yer almaktadır. Nazilli’ye İkinci Organize Bölgesinin Kurulmasını Destekliyoruz.Biz Nazilli Ticaret Odası olarak önce üyemiz olan girişimcimize sanayi alanı tahsis edilmesi için mücadele veriyoruz. Son zamanlarda yeni bir söylem çıktı. -Nazilli’ye yabancı yatırımcı gelmiyor, Nazilli’nin yabancı yatırımcıya ihtiyacı var- diye konuşuluyor. Biz dışarıdan gelen yabancı yatırımcıya karşı değiliz. Ancak öncelikle bu bölgede faaliyet gösteren, kazancını yine buraya yatıracak müteşebbisin ihtiyacını karşılamak zorundayız. Eğer talep fazlası sanayi alanı mevcutsa tabi ki her yatırımcıya yer verilebilir. Konut alanı yaratmadaki maharetimizi sanayi ve ticaret alanı açma konusunda gösteremiyoruz. Nazilli Sanayi Sitesinin genişleme alanı Organize Sanayi alanı içine alındı. O dönemdeki tüm mülki amirlerimize ve OSB yönetimine anlatmaya çalıştım. Ama kabul ettiremedim. Bir de NTO Başkanı Organize Sanayiye karşı diye dedikodu çıkardılar. Şu anda Sanayi Sitesinin genişleyecek 1 metre yeri kalmadı. Zaman haklı olduğumuzu ortaya çıkardı ancak maalesef yapacak bir şey yok. İl olması için çalışmalar yürüttüğümüz Nazilli’nin alternatif yeni ticaret, imalat ve finans merkezine ihtiyacı bulunmaktadır. Biz siyaset üstü bir kurumuz. Burada konuştuğumuz sorunların ilgili makam ve yetkililere iletilip iletilmediğiyle ilgili şüphe oluşabilir. Ancak çok spesifik konular hariç bize ilettiğiniz veya bizden talep ettiğiniz her sorun mutlaka başta Bakanlıklar olmak üzere ilgili makam ve yetkililere mutlaka iletilmektedir. Geçtiğimiz gün Ankara TOBB merkezinde yapılan Ekonomi Şurasına iştirak ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile başta Ticaret Bakanı olmak üzere ekonomiyle ilgili Bakan ve yetkililerin bulunduğu şura toplantısında verilen kısa süreye rağmen; ticaret odası üyelerinin kullanamadığı esnaf kredisi sisteminin Ticaret Odası üyeleri içinde geçerli olmasının gerekliliğini, nitelikli eleman ihtiyacı ve bölgemizdeki sanayi/ticaret alanlarının yetersizliği hususlarını kendilerine aktardım. Yazılı dosya olarak sundum. Ancak şunu da hatırlatmak isterim ki; talep edilen her hususu gerçekleştirme veya kanunu değiştirme yetkimiz yok. Ancak hazırladığımız ve sürekli güncellenen Sorunlar Dosyası vasıtası ile iştirak ettiğimiz her platformda bu sorunları dile getiriyor ve talep ediyoruz. Sonuç itibariyle biz yönetim kurulu ve oda meclisi olarak üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri dahilinde faaliyet gösteriyoruz. 2013 yılından bu güne kadar bir çok sorunun çözümünü katkı sağladık. Nazilli İl Olsun Platformu Olarak; Atatürk’ün “Nazilli İleride İl Olacaktır” Sözünü Yerine Getirmek İçin Gayret GösteriyoruzBir meslek kuruluşu olarak her düşünceye eşit yakınlıkta ve uzaklıktayız. Bu nedenle de Nazilli İl Olsun Platformunun başkanlığını ve sekreteryasını yürütüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce platform üyeleri ile birlikte tüm partilerin genel merkezlerine ziyaretlerde bulunduk. Muhalefet veya İktidar Partisi diye ayırım yapmadık. Partilerin Genel Başkan veya Yardımcıları ile görüştük. Nazilli’nin neden il olması gerektiğini anlattık. Raporlar sunduk. Nazilli’nin tek başına değil ilçeleriyle birlikte var olduğunu, birbirimize bağlı olduğumuzu ifade ettik. Bu ziyaretler neticesinde ; Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinin tek yumruk olduğu ve platform çalışmalarında önemli mesafeler alındığı gözlemlendi. Bölgenin menfaatleri doğrultusunda, tüm siyasi parti temsilcileri ile yerel kurumların kader birliği yaptığı örnek bir dayanışma sergilendi. “Burada üç kişi bir araya gelemez” düşüncesinin doğru olmadığı, bölge insanının istediği takdirde her şeyi başarabileceği de ispatlanmış oldu. Bu güne kadar Nazilli’nin il olması konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde, gerek kurumlar arası dayanışma ve gerekse devlet büyüklerimizin konuya yaklaşımları açısından en şanslı dönemi yaşadığımıza inanıyorum. Sümerbank Alanının Kentin Ekonomisine Kazandırılması Gerekiyor Şu anda üniversitenin kullanımına tahsis edilen Sümerbank Fabrikası Alanının çok az bir bölümü üniversite tarafından değerlendirilmektedir. Kalan alanlar bakıma muhtaç bir şekilde atıl durumda bulunmaktadır. Sümerbank Fabrika Alanının tamamı ADÜ tarafından kullanılmayıp, yeni fakülte ve bölümler açılmayacaksa bu alanın kentin menfaatine olacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni Sanayi Mahallesinde 5. Noterin Hizmete Açılması İçin Gayret GösterdikNazilli 5.Noteri Yeni Sanayi Mahallesinde hizmet vermeye başladı. Burada bir noter olması sanayi ve ticaret erbabının işini kolaylaştırmıştır. Adalet Bakanlığı ile Noterler Birliği nezdinde yapılan girişimler neticesinde Oda üyelerimizin çok önemli bir talebi yerine getirilmiştir. Toplantıya katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Sorunların çözümü için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Üye buluşma toplantılarımız devam edecek. Ancak ifade ettiğim gibi sizlerden daha fazla ilgi ve katılım bekliyoruz. Hizmetlerimizin odak noktası sizlerin görüş ve talepleridir. Biz sorunlarınızı bilmeliyiz ki gerekli çalışmaları yapalım, sizlerin derdine derman olmaya çalışalım. Hepinize hayırlı kazançlar ve sağlıklı günler diliyorum dedi. Toplantı teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?