Nazilli Ticaret Odası Üye Buluşma Toplantılarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Nazilli Ticaret Odası Üye Buluşma Toplantılarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Toplantıda Yerli Ürünler Ticareti Yapan üyelerimiz, Zeytin Yağı İşletmeleri, Fırın İşletmeleri, Kalkınma kooperatifleri ile Toptan ve Perakende Gıda Ticareti Yapan Üyeler Bir Araya Geldi

 Üyeler Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ile Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ tarafından karşılandı.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile Oda Meclisini temsilen Başkan Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı Süleyman GÜRBÜZ ile Başkan Yrd. M.Naci MADEN, Yönetim Krl. Üyesi Özen AKGÜN ile Meclis ve Komite Üyeleri Şerafettin Tugay AŞAN, Hüseyin PİŞKEN, Osman BİLGEN ile M.Hakan KUMCUOĞLU hazır bulundular.

Toplantıda 5.Meslek Grubu ile 11.Meslek Grubunda 20 yıl ve üzerinde Ticaret Odası kaydı bulunan üyelere Teşekkür Belgeleri takdim edildi

Ticaret Odası temsilcileri ile üyelerinin bir araya geldiği toplantıda; Oda faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen projeler, Nazilli İl Olsun Platformu çalışmaları, Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesi, Sümer Üniversitesi kurulma çalışmaları, Sümerbank Fabrika Alanının kentin ihtiyacına yönelik olarak kullanımı için yürütülen çalışmalar, yerel ürünlerle ilgili Coğrafi işaret çalışmaları ve üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odası faaliyetlerinin üyelerin talep ettiği, çözülmesini istediği sorunlardan oluştuğu irdelendi.

               TOBB mevzuatına göre Ticaret Odası bulunmayan ilçelerin İl Odası yetki alanına alındığı, ancak Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanı içinde altı ilçe’nin bulunduğu, bu niteliği ile NTO’nun Bölge Odası hüviyetinde hizmet veren bir kurum olduğu ifade edildi. 

Oda’nın yetki ve sorumluluk alanının; Nazilli ile birlikte altı ilçeden oluştuğu, bu nedenle bölge olarak bakıldığında farklı özelliklere sahip ilçelerden oluşan sorumluluk alanı içinde Yönetim Kurulunun tüm üyelerin sesi olmaya gayret gösterdiği ifade edildi.

Nuri ARSLAN; Üyelerimize Gönderdiğimiz Anketlerden Geri Dönüş Alamıyoruz, Sizlerden Daha Fazla Öneri ve Talep Bekliyoruz 

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; Katılımınız için teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu ve Oda Meclisim adına hoşgeldiniz diyorum.  Sizlerle Ticaret Odası yönetimi olarak istediğimiz düzeyde irtibat kuramadığımızı, yaptığımız çalışmaları, proje ve faaliyetleri sizlere aktaramadığımızı, iletişim noktasında eksikliğimiz olduğunu fark ettik. O nedenle yaklaşık üç yıl önce bu toplantıları planlamıştık. Ancak Allah bir daha göstermesin, önce kovid salgını, arkasından küresel ekonomik kriz ve son olarak da ülkemizin tamamını etkileyen Kahramanmaraş  depremi nedeniyle üye buluşma toplantılarını gecikmeli de olsa yapıyoruz ve bundan sonra da devam ettirme düşüncesindeyiz.

Öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. Sizlere belirli periyotlarla anket formları gönderiyoruz. Bunda iki önemli amacımız var. Birincisi yaptığımız çalışmaların üye nezdindeki karşılığını ölçmek, İkincisi de Oda proje ve faaliyetlerine yön verecek sizlerin talep ve ihtiyaçlarını öğrenmek. Takdir edersiniz ki üyelerin tamamının sıkıntı ve ihtiyaçlarını tespit etme imkanımız yok.

Ancak  5000’ ine yakın üyemizden sadece 40 kişi anketi doldurup geri gönderiyor.  Yani diğer bir ifadeyle biz mecburen 40 kişinin talep ve ihtiyaçlarına göre Odanın stratejilerini belirliyoruz.

İşletmeniz ile ilgili talep ve ihtiyaçlarınız Odamıza yazılı olarak bildirilirse çözümü için imkan ve yetkimiz dahilinde tüm gayretimizi gösteririz. Bize gönderilen anketlerin tamamı mutlaka incelenip, değerlendirmemizden geçmektedir. Ancak şunu da hatırlatmak isterim ki; talep edilen her hususu gerçekleştirme veya kanunu değiştirme yetkimiz yok. Ancak hazırladığımız ve sürekli güncellenen Sorunlar Dosyası vasıtası ile iştirak ettiğimiz her platformda bu sorunları dile getiriyor ve talep ediyoruz.         

Sonuç itibariyle biz yönetim kurulu ve oda meclisi olarak üyelerimizin ihtiyaçları ve  talepleri dahilinde faaliyet gösteriyoruz. 2013 yılından bu güne kadar bir çok sorunun çözümünü katkı sağladık. Gerçekleşmesi için çalıştığımız, her platformda yetkililere iletilen konuların başında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu esnaf kefalet kredisi benzeri bir finans sistemi gelmektedir. Esasen bir kamu kaynağı olan Halk Bankası tarafından tahsis edilen Esnaf Kredisinden aynı işi yapan, aynı ölçekteki firmalardan Ticaret Odasına kayıtlı olanlar faydalanamamaktadır. Esasen Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gayret gösteriyor ve lobi faaliyeti yürütüyoruz.

Bu husus yasa değişikliği gerektiren önemli bir konu. Ancak talebimiz dikkate alınır, kabul görürse sadece bölgemizdeki değil ülkemizin tamamındaki Ticaret Odası üyeleri önemli bir finans kaynağına kavuşmuş olacaklar.   

Nazilli İl Olsun Platformu Olarak; Atatürk’ün “Nazilli İleride İl Olacaktır” Sözünü Yerine Getirmek İçin Gayret Gösteriyoruz

Siyasi bir kurum değiliz. Her düşünceye eşit yakınlıkta ve uzaklıktayız. Bu nedenle de Nazilli İl Olsun Platformunun başkanlığını ve sekreteryasını yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce platform üyeleri ile birlikte tüm partilerin genel merkezlerine ziyaretlerde bulunduk. Muhalefet veya İktidar Partisi diye ayırım yapmadık.  Partilerin Genel Başkan veya Yardımcıları ile görüştük.

Nazilli’nin neden il olması gerektiğini anlattık. Raporlar sunduk. Nazilli’nin tek başına değil ilçeleriyle birlikte var olduğunu, birbirimize bağlı olduğumuzu ifade ettik.

      Bu ziyaretler neticesinde ; Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinin tek yumruk olduğu ve platform çalışmalarında önemli mesafeler alındığı gözlemlendi.

Bölgenin menfaatleri doğrultusunda, tüm siyasi parti temsilcileri ile yerel kurumların kader birliği yaptığı örnek bir dayanışma sergilendi. “Burada üç kişi bir araya gelemez” düşüncesinin doğru olmadığı, bölge insanının istediği takdirde her şeyi başarabileceği de ispatlanmış oldu.

 Bu güne kadar Nazilli’nin il olması konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde, gerek kurumlar arası dayanışma ve gerekse devlet büyüklerimizin konuya yaklaşımları açısından en şanslı dönemi yaşadığımıza inanıyorum.     

Yapıcı Eleştirilere Her Zaman Açığız, Her Şeyi Dört Dörtlük Yaptığımızı İddia Etmiyoruz

               Üyelerimizin istek ve talepleri bizim birinci önceliğimizdir. O nedenle de yapıcı ve yol gösterici eleştirilere her zaman açığız. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi sorun ve sıkıntıların bizimle paylaşılmasını istiyoruz. Maalesef çok az sayıda geri dönüş oluyor.

Halbuki hizmetlerimizin odak noktası sizlerin görüş ve talepleridir. Biz sorunlarınızı bilmeliyiz ki gerekli çalışmaları yapalım, sizlerin derdine derman olmaya çalışalım.

Nazilli’nin Sanayi ve Ticaret Alanı İhtiyacı Devam Ediyor

Nazilli bölgesinin 1/100000 imar planının revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira imar planlarına baktığınızda bölgemizin neredeyse tamamı tarım alanı ve zeytinlikten oluşuyor.

Devletten mali anlamda herhangi bir beklentisi olmadan kendi sermayesi ile yatırım yapmaya hazır girişimcimiz var ancak yer gösteremiyoruz. Biz Nazilli Ticaret Odası olarak önce üyemiz olan girişimcimize sanayi alanı tahsis edilmesi için mücadele veriyoruz. Son zamanlarda yeni bir söylem çıktı. -Nazilli’ye yabancı yatırımcı gelmiyor, Nazilli’nin yabancı yatırımcıya ihtiyacı var- diye konuşuluyor. Biz dışarıdan gelen yabancı yatırımcıya karşı değiliz. Ancak öncelikle bu bölgede faaliyet gösteren, kazancını yine buraya yatıracak müteşebbisin ihtiyacını karşılamak zorundayız. Eğer talep fazlası sanayi alanı mevcutsa tabi ki her yatırımcıya yer verilebilir.

Konut alanı yaratmadaki maharetimizi sanayi ve ticaret alanı açma konusunda gösteremiyoruz. Yeni evler, yeni konutlar alabilmemiz için önce para kazanmamız gerektiği gerçeğini kabul etmeliyiz.

Nazilli Sanayi Sitesinin genişleme alanını Organize Sanayi alanı içine aldılar. O dönemdeki tüm mülki amirlerimize ve OSB yönetimine anlatmaya çalıştım. Ama kabul ettiremedim. Bir de NTO Başkanı Organize Sanayiye karşı diye dedikodu çıkardılar. Şu anda Sanayi Sitesinin genişleyecek 1 metre yeri kalmadı.  Zaman haklı olduğumuzu ortaya çıkardı ancak maalesef yapacak bir şey yok.

İl olması için çalışmalar yürüttüğümüz Nazilli’nin alternatif yeni ticaret, imalat ve finans merkezine ihtiyacı bulunmaktadır.

Sorunlarınızı anlatın, taleplerinizi kendilerine bizzat aktarın diye Milletvekillerini Oda’ya davet ediyoruz. 20 üye geliyor. Kendilerine iletmemiz için SMS ile taleplerinizi yazıp gönderin diyoruz , çok az sayıda üye dönüş yapıyor. Daha fazla katılım bekliyoruz. Taleplerimizi ne kadar kalabalık ve güçlü ifade edersek istediklerimize o kadar çabuk kavuşuruz.  

Dünyanın En Büyük Gıda Fuarı Olan Anuga Gıda Fuarında Stant Açan, Üyelerinin Ürünlerini Sergileyip İhracat İmkanı Yaratmaya Çalışan Tek Oda Nazilli Ticaret Odası’dır

2013 yılından beri yurt dışındaki önemli fuarlara katılmaya devam ediyoruz.   Tahmin edersiniz ki yurt dışındaki fuarlarda stant açmanın ciddi maliyetleri var. Ancak Oda bunu sizin için yapıyor. Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren her üyenin en az bir defa yurt dışına çıkması, oradaki Pazar şartlarını ve imkanlarını görmesi gerekiyor.

Fuara birlikte katılalım, gelemiyorsanız ürünlerinizi gönderin diye bu çalışmaları yapıyoruz. Ancak bazı üyelerimiz ürün örneği veya katalog göndermekten bile imtina gösteriyor. Bunları aşmamız lazım. Bölgenin kalkınmasının iki yolu var. Üretim ve İhracat. İhracat yapabilmek için ise önce kendimizi daha sonra yurt dışı piyasa şartlarını tanımamız gerekiyor.

Toplantıya katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Sorunların çözümü için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Üye buluşma toplantılarımız devam edecek. Ancak ifade ettiğim gibi sizlerden daha fazla ilgi ve katılım bekliyoruz. Hepinize hayırlı kazançlar ve sağlıklı günler diliyorum- dedi.                

Toplantı teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?