Nazilli Ticaret Odası Üye Buluşma Toplantısında İnşaat Yapı Grubunda Kayıtlı Üyeler Bir Araya Geldi

Nazilli Ticaret Odası Üye Buluşma Toplantısında İnşaat Yapı Grubunda Kayıtlı Üyeler Bir Araya Geldi

Toplantıda Müteahit ve Mimarlar ile İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Temsilcileri Bir Araya Geldi.

Toplantıda Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclisini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Başkan Yardımcıları H.Hüseyin EREN ile Gökhan YILDIZ  Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Serkan ÇELEN, Özen AKGÜN,  Serkan SAYGILI, Ayhan YELOĞLU, ALi AYDIN, Erol KARAKUŞ, Aygün AHİZER ile komite üyeleri Okan Çevik, Coşkun TAŞ, Ümit KARAN ve Sercan ŞENER hazır bulundular.

Üyeler Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ile Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. H.Hüseyin EREN ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.

Toplantıda; Oda faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen projeler, Nazilli İl Olsun Platformu çalışmaları, Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesi, Sümerbank Fabrika Alanının kentin ihtiyacına yönelik olarak kullanımı için yürütülen çalışmalar, yerel ürünlerle ilgili Coğrafi işaret çalışmaları ve üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odası faaliyetlerinin üyelerin talep ettiği, çözülmesini istediği sorunlardan oluştuğu irdelendi.

TOBB mevzuatına göre Ticaret Odası bulunmayan ilçelerin İl Odası yetki alanına alındığı, ancak Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanı içinde altı ilçe’nin bulunduğu, bu niteliği ile NTO’nun Bölge Odası hüviyetinde hizmet veren bir kurum olduğu ifade edildi. 

Oda’nın yetki ve sorumluluk alanının; Nazilli ile birlikte altı ilçeden oluştuğu, bu nedenle bölge olarak bakıldığında farklı özelliklere sahip ilçelerden oluşan değişik sektörlerde faaliyet gösteren üyelerin bulunduğu sorumluluk alanı içinde, Yönetim Kurulunun tüm üyelerin sesi olmaya gayret gösterdiği ifade edildi.

Nuri ARSLAN; Kredi Garanti Fonu Ticaret Odası Üyeleri İçin Hayata Geçirilmiş bir Kredi ve garantörlük sistemidir. KGF nin bir devlet kurumu olmadığını TOBB tarafından kurulmuş ve bankacılık sistemine adapte edilmiş bir uygulama olduğunu özellikle belirtmek istiyorum

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; Katılımınız için teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu ve Oda Meclisim adına hoşgeldiniz diyorum.  Sizlerle Ticaret Odası yönetimi olarak istediğimiz düzeyde irtibat kuramadığımızı, yaptığımız çalışmaları, proje ve faaliyetleri sizlere aktaramadığımızı, iletişim noktasında eksikliğimiz olduğunu fark ettik. O nedenle yaklaşık üç yıl önce bu toplantıları planlamıştık. Ancak kovid salgını, arkasından küresel ekonomik kriz ve son olarak da ülkemizin tamamını etkileyen Kahramanmaraş  depremi nedeniyle üye buluşma toplantılarını gecikmeli de olsa yapıyoruz ve bundan sonra da devam ettirme düşüncesindeyiz.

Sizlere belirli periyotlarla anket formları gönderiyoruz. İşletmeniz ile ilgili talep ve ihtiyaçlarınız Odamıza yazılı olarak bildirilirse çözümü için imkan ve yetkimiz dahilinde tüm gayretimizi gösteririz. Bize gönderilen anketlerin tamamı mutlaka incelenip, değerlendirmemizden geçmektedir.

Üyelerimizin en önemli sorunlarından birisinin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için düşük faizli kredi imkanından yararlanamamaları olduğunu biliyoruz. Bu konuyla bağlantılı olarak her platformda ısrarla dile getirdiğimiz ve mevzuat değişikliği yapılmasını istediğimiz husus; esnaf kefalet kredisi sisteminden Ticaret Odası üyelerinin faydalanamamasıdır.  Esasen bir kamu kaynağı olan, Halk Bankası tarafından tahsis edilen Esnaf Kefalet Kredisinden aynı işi yapan, aynı ölçekteki firmalardan Ticaret Odasına kayıtlı olanlar faydalanamamaktadır. Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gayret gösteriyor ve lobi faaliyeti yürütüyoruz.

Nazilli’nin ihtiyaçlara cevap verecek yeni ticaret, imalat ve finans merkezine ihtiyacı bulunmaktadır.

Sanayi Sitesi Binası ile Nazilli Ticaret Odası Hizmet Binaları her iki kurumda göreve geldiğimiz günden itibaren planladığımız projelerdir. Şehrin Altıntaş Mahallesinde bulunan ticaret ve finans merkezinin sıkıştığını tespit ettik ve alternatif bir alan yapmanın mücadelesini verdik. Banka şubelerinin burada hizmet vermeye başlaması, 5.noterin açılması tesadüfen olan gelişmeler değildir.

Halk Bankası şubesinin Yeni Sanayi Mahallesinde açılmasında Aydın Milletvekili Sn.Mustafa SAVAŞ’ ın çok büyük desteği ve yardımını aldık. Bu konuda kendilerine Oda üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Halkbank Uydu Şubesi kısa bir süre içinde siz üyelerimizin hizmetine açılacak.   

Aynı şekilde Nazilli 5.Noteri Yeni Sanayi Mahallesinde hizmet vermeye başladı. Bu bölgede bir noter olması sanayi ve ticaret erbabının işini büyük ölçüde  kolaylaştırmıştır. Bu konu da üyelerimizden gelen talep üzerine 2016 yılından beri istediğimiz ve ısrarla takip ettiğimiz bir husustu. Adalet Bakanlığı ile Noterler Birliği nezdinde yapılan girişimler neticesinde Oda üyelerimizin çok önemli bir talebi yerine getirilmiştir. Nazilli’de 5.Noterin hizmete açılmasında Bekir Kuvvet ERİM’in çok büyük gayret ve çabası vardır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.     

Nazilli Uzun Yaşam Köyü projesi bizim çok önem verdiğimiz, Nazilli bölgesinin turizm ve tanıtımına büyük katkılar yapacağına inandığımız bir projemiz. 1/5000 ölçekli nazım imar planı geçtiğimiz günlerde Aydın Büyük Şehir Belediyesi tarafından onaylandı. Planın onaylanmasında emeği geçen başta Sayın ÇERÇİOĞLU  ile Meclis üyesi Soner Bey’e ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu konuda da maalesef eleştiriler alıyoruz. Oda niye böyle bir proje yapıyor diyorlar. Bu güne kadar üyemizin ve bölgemizin faydasına olacak her projede bulunduk bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz.  Yapıcı eleştirilere her zaman açığız ve mükemmel olduğumuzu söylemiyoruz. Ancak sırf eleştirmek için konuşanlar bilmeliler ki sadece kendilerini kandırıyorlar.

Maalesef yaptığımız hizmet kadar bürokrasi ve aşılamayan mevzuat hükümleri nedeniyle yapamadığımız projelerimiz de oldu. Nitelikli eleman ihtiyacımız devam ediyor. Nazilli ‘nin önemli bir itiyacı olan 5 yıldızlı Otel projesi için beklemedeyiz. Projelerimizi hayata geçirebilmek adına gayretlerimiz devam edecek. Yeni Sanayi alanı içinde 80 yeni dükkanın yapımını planlıyoruz.    

Ticaret Odası olarak siyaset üstü bir kurumuz. Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Üyelerimizin ve bölgenin menfaatine olacak bir konuda iktidar-muhalefet ayrımı yapmayız.

Burada konuştuğumuz sorunların ilgili makam ve yetkililere iletilip iletilmediğiyle ilgili şüphe oluşabilir. Ancak çok spesifik konular hariç bize ilettiğiniz veya bizden talep ettiğiniz her sorun mutlaka başta Bakanlıklar olmak üzere ilgili makam ve yetkililere mutlaka iletilmektedir. Geçtiğimiz gün Ankara TOBB merkezinde yapılan Ekonomi Şurasına iştirak ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile başta Ticaret Bakanı olmak üzere ekonomiyle ilgili Bakan ve yetkililerin bulunduğu şura toplantısında verilen kısa süreye rağmen; ticaret odası üyelerinin kullanamadığı esnaf kredisi sisteminin Ticaret Odası üyeleri içinde geçerli olmasının gerekliliğini, nitelikli eleman ihtiyacı ve bölgemizdeki sanayi/ticaret  alanlarının yetersizliği hususlarını kendilerine aktardım. Yazılı dosya olarak sundum.

 Ancak şunu da hatırlatmak isterim ki; talep edilen her hususu gerçekleştirme veya kanunu değiştirme yetkimiz yok. Ancak hazırladığımız ve sürekli güncellenen Sorunlar Dosyası vasıtası ile iştirak ettiğimiz her platformda bu sorunları dile getiriyor ve talep ediyoruz.         

Sonuç itibariyle biz yönetim kurulu ve oda meclisi olarak üyelerimizin ihtiyaçları ve  talepleri dahilinde faaliyet gösteriyoruz. 2013 yılından bu güne kadar bir çok sorunun çözümünü katkı sağladık.

Nazilli İl Olsun Platformu Olarak; Atatürk’ün “Nazilli İleride İl Olacaktır” Sözünü Yerine Getirmek İçin Gayret Gösteriyoruz

Bir meslek kuruluşu olarak her düşünceye eşit yakınlıkta ve uzaklıktayız. Bu nedenle de Nazilli İl Olsun Platformunun başkanlığını ve sekreteryasını yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce platform üyeleri ile birlikte tüm partilerin genel merkezlerine ziyaretlerde bulunduk. Muhalefet veya İktidar Partisi diye ayırım yapmadık.  Partilerin Genel Başkan veya Yardımcıları ile görüştük.

Nazilli’nin neden il olması gerektiğini anlattık. Raporlar sunduk. Nazilli’nin tek başına değil ilçeleriyle birlikte var olduğunu, birbirimize bağlı olduğumuzu ifade ettik.

      Bu ziyaretler neticesinde ; Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinin tek yumruk olduğu ve platform çalışmalarında önemli mesafeler alındığı gözlemlendi.

Bölgenin menfaatleri doğrultusunda, tüm siyasi parti temsilcileri ile yerel kurumların kader birliği yaptığı örnek bir dayanışma sergilendi. “Burada üç kişi bir araya gelemez” düşüncesinin doğru olmadığı, bölge insanının istediği takdirde her şeyi başarabileceği de ispatlanmış oldu.

 Bu güne kadar Nazilli’nin il olması konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde, gerek kurumlar arası dayanışma ve gerekse devlet büyüklerimizin konuya yaklaşımları açısından en şanslı dönemi yaşadığımıza inanıyorum.     

Toplantıda 10.Meslek Grubunda 20 yıl ve üzerinde Ticaret Odası kaydı bulunan üyelere Teşekkür Belgeleri takdim edildi

Toplantıya katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Sorunların çözümü için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Üye buluşma toplantılarımız devam edecek. Ancak ifade ettiğim gibi sizlerden daha fazla ilgi ve katılım bekliyoruz. Hizmetlerimizin odak noktası sizlerin görüş ve talepleridir. Biz sorunlarınızı bilmeliyiz ki gerekli çalışmaları yapalım, sizlerin derdine derman olmaya çalışalım. Hepinize hayırlı kazançlar ve sağlıklı günler diliyorumdedi.               

Toplantı teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?