Nazilli Ticaret Odası Üye Buluşma Toplantısında Otomotiv, Akaryakıt Ve Lojistik Meslek Gruplarında Kayıtlı Üyeler Bir Araya Geldi

Nazilli Ticaret Odası Üye Buluşma Toplantısında Otomotiv, Akaryakıt Ve Lojistik Meslek Gruplarında Kayıtlı Üyeler Bir Araya Geldi

Toplantıya Oto Alım Satımı Yapan Galeri İşyerleri, Otomotiv Servis ve Yedek Parça, Akaryakıt İstasyonu İle Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmaların Temsilcileri Katıldılar

 Üyeler Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ile Yönetim kurulu Üyesi Serkan ÇELEN tarafından karşılandı.

Toplantıda Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclisini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN,  Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Serkan ÇELEN, Özen AKGÜN, Suat İŞBİLEN, Çağatay YENİPAZARLI ile komite üyeleri  Barış ÖZKÖSEOĞLU ve Mehmet KÖSE hazır bulundular.

Toplantıda 4.Meslek Grubu ile 8.Meslek Grubunda 20 yıl ve üzerinde Ticaret Odası kaydı bulunan üyelere Teşekkür Belgeleri takdim edildi

Toplantıda; Oda faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen projeler, Nazilli İl Olsun Platformu çalışmaları, Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesi, Sümerbank Fabrika Alanının kentin ihtiyacına yönelik olarak kullanımı için yürütülen çalışmalar, yerel ürünlerle ilgili Coğrafi işaret çalışmaları ve üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odası faaliyetlerinin üyelerin talep ettiği, çözülmesini istediği sorunlardan oluştuğu irdelendi.

               TOBB mevzuatına göre Ticaret Odası bulunmayan ilçelerin İl Odası yetki alanına alındığı, ancak Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanı içinde altı ilçe’nin bulunduğu, bu niteliği ile NTO’nun Bölge Odası hüviyetinde hizmet veren bir kurum olduğu ifade edildi. 

Oda’nın yetki ve sorumluluk alanının; Nazilli ile birlikte altı ilçeden oluştuğu, bu nedenle bölge olarak bakıldığında farklı özelliklere sahip ilçelerden oluşan sorumluluk alanı içinde Yönetim Kurulunun tüm üyelerin sesi olmaya gayret gösterdiği ifade edildi.

Nuri ARSLAN; Kredi Garanti Fonu Ticaret Odası Üyeleri İçin Hayata Geçirilmiş bir Kredi ve garantörlük sistemidir. KGF nin bir devlet kurumu olmadığını TOBB tarafından kurulmuş ve bankacılık sistemine adapte edilmiş bir uygulama olduğunu özellikle belirtmek istiyorum

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; Katılımınız için teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu ve Oda Meclisim adına hoşgeldiniz diyorum.  Sizlerle Ticaret Odası yönetimi olarak istediğimiz düzeyde irtibat kuramadığımızı, yaptığımız çalışmaları, proje ve faaliyetleri sizlere aktaramadığımızı, iletişim noktasında eksikliğimiz olduğunu fark ettik. O nedenle yaklaşık üç yıl önce bu toplantıları planlamıştık. Ancak kovid salgını, arkasından küresel ekonomik kriz ve son olarak da ülkemizin tamamını etkileyen Kahramanmaraş  depremi nedeniyle üye buluşma toplantılarını gecikmeli de olsa yapıyoruz ve bundan sonra da devam ettirme düşüncesindeyiz.

Sizlere belirli periyotlarla anket formları gönderiyoruz. İşletmeniz ile ilgili talep ve ihtiyaçlarınız Odamıza yazılı olarak bildirilirse çözümü için imkan ve yetkimiz dahilinde tüm gayretimizi gösteririz. Bize gönderilen anketlerin tamamı mutlaka incelenip, değerlendirmemizden geçmektedir.

Üyelerimizin en önemli sorunlarından birisinin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için düşük faizli kredi imkanlarından yararlanamamaları olduğunu biliyoruz. Bu konuyla bağlantılı olarak her platformda ısrarla dile getirdiğimiz ve mevzuat değişikliği yapılmasını istediğimiz husus; esnaf kefalet kredisi sisteminden Ticaret Odası üyelerinin faydalanamamasıdır.  Esasen bir kamu kaynağı olan, Halk Bankası tarafından tahsis edilen Esnaf Kefalet Kredisinden aynı işi yapan, aynı ölçekteki firmalardan Ticaret Odasına kayıtlı olanlar faydalanamamaktadır. Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gayret gösteriyor ve lobi faaliyeti yürütüyoruz.

Nazilli’nin Sanayi ve Ticaret Alanı İhtiyacı Devam Ediyor

Nazilli bölgesinin 1/100000 imar planının revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira imar planlarına baktığınızda bölgemizin neredeyse tamamı tarım alanı ve zeytinlikten oluşuyor.

Devletten mali anlamda herhangi bir beklentisi olmadan kendi sermayesi ile yatırım yapmaya hazır girişimcimiz var ancak yer gösteremiyoruz. Bu konu 2014 yılından beri sorunlar dosyamızda yer almaktadır.

Sanayi Sitesinin Genişleme İmkanı Kalmadı

Konut alanı yaratmadaki maharetimizi sanayi ve ticaret alanı açma konusunda gösteremiyoruz.

Nazilli Sanayi Sitesinin genişleme alanı Organize Sanayi alanı içine alındı. O dönemdeki tüm mülki amirlerimize ve OSB yönetimine anlatmaya çalıştım. Ama kabul ettiremedim. Bir de NTO Başkanı Organize Sanayiye karşı diye dedikodu çıkardılar. Şu anda Sanayi Sitesinin genişleyecek 1 metre yeri kalmadı.  Zaman haklı olduğumuzu ortaya çıkardı ancak maalesef yapacak bir şey yok.

İl olması için çalışmalar yürüttüğümüz Nazilli’nin alternatif yeni ticaret, imalat ve finans merkezine ihtiyacı bulunmaktadır.

Sanayi Sitesi Binası ile Nazilli Ticaret Odası Hizmet Binaları her iki kurumda göreve geldiğimiz günden itibaren planladığımız projelerdir. Şehrin ticaret ve finans merkezinin ihtiyaca cevap vermediğini tespit ettik ve alternatif bir alan yapmanın mücadelesini verdik. Banka şubelerinin burada hizmet vermeye başlaması, 5.noterin açılması tesadüfen olan gelişmeler değildir.

Aynı şekilde sanayi sitesi tarafından yeni işyerlerinin inşaası ve sizlerin taleplerine sunulması için çalışmalarımız devam ediyor.

Ancak maalesef yaptığımız hizmet kadar bürokrasi ve aşılamayan mevzuat hükümleri nedeniyle yapamadığımız projelerimiz de oldu. Nitelikli eleman ihtiyacımız nedeniyle bir an evvel Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık, ancak bürokrasiyi geçemedik. Aynı şekilde Otel ve Akaryakıt tesisi projelerimiz için beklemedeyiz. Bu projeleri inşallah sizlerin destekleri ile hayata geçireceğiz.

Biz siyaset üstü bir kurumuz. Burada konuştuğumuz sorunların ilgili makam ve yetkililere iletilip iletilmediğiyle ilgili şüphe oluşabilir. Ancak çok spesifik konular hariç bize ilettiğiniz veya bizden talep ettiğiniz her sorun mutlaka başta Bakanlıklar olmak üzere ilgili makam ve yetkililere mutlaka iletilmektedir. Geçtiğimiz gün Ankara TOBB merkezinde yapılan Ekonomi Şurasına iştirak ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile başta Ticaret Bakanı olmak üzere ekonomiyle ilgili Bakan ve yetkililerin bulunduğu şura toplantısında verilen kısa süreye rağmen; ticaret odası üyelerinin kullanamadığı esnaf kredisi sisteminin Ticaret Odası üyeleri içinde geçerli olmasının gerekliliğini, nitelikli eleman ihtiyacı ve bölgemizdeki sanayi/ticaret  alanlarının yetersizliği hususlarını kendilerine aktardım. Yazılı dosya olarak sundum.

 Ancak şunu da hatırlatmak isterim ki; talep edilen her hususu gerçekleştirme veya kanunu değiştirme yetkimiz yok. Ancak hazırladığımız ve sürekli güncellenen Sorunlar Dosyası vasıtası ile iştirak ettiğimiz her platformda bu sorunları dile getiriyor ve talep ediyoruz.         

Sonuç itibariyle biz yönetim kurulu ve oda meclisi olarak üyelerimizin ihtiyaçları ve  talepleri dahilinde faaliyet gösteriyoruz. 2013 yılından bu güne kadar bir çok sorunun çözümünü katkı sağladık.

Nazilli İl Olsun Platformu Olarak; Atatürk’ün “Nazilli İleride İl Olacaktır” Sözünü Yerine Getirmek İçin Gayret Gösteriyoruz

Bir meslek kuruluşu olarak her düşünceye eşit yakınlıkta ve uzaklıktayız. Bu nedenle de Nazilli İl Olsun Platformunun başkanlığını ve sekreteryasını yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce platform üyeleri ile birlikte tüm partilerin genel merkezlerine ziyaretlerde bulunduk. Muhalefet veya İktidar Partisi diye ayırım yapmadık.  Partilerin Genel Başkan veya Yardımcıları ile görüştük.

Nazilli’nin neden il olması gerektiğini anlattık. Raporlar sunduk. Nazilli’nin tek başına değil ilçeleriyle birlikte var olduğunu, birbirimize bağlı olduğumuzu ifade ettik.

               Bu güne kadar Nazilli’nin il olması konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde, gerek kurumlar arası dayanışma ve gerekse devlet büyüklerimizin konuya yaklaşımları açısından en şanslı dönemi yaşadığımıza inanıyorum.

Sümerbank Alanının Kentin Ekonomisine Kazandırılması Gerekiyor

               Şu anda üniversitenin kullanımına tahsis edilen Sümerbank Fabrikası Alanının çok az bir bölümü üniversite tarafından değerlendirilmektedir. Kalan alanlar bakıma muhtaç bir şekilde atıl durumda bulunmaktadır. Sümerbank Fabrika Alanının tamamı ADÜ tarafından kullanılmayıp, yeni fakülte ve bölümler açılmayacaksa bu alanın kentin menfaatine olacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Yeni Sanayi Mahallesinde 5. Noterin Hizmete Açılması İçin Gayret Gösterdik

Nazilli 5.Noteri Yeni Sanayi Mahallesinde hizmet vermeye başladı. Burada bir noter olması sanayi ve ticaret erbabının işini kolaylaştırmıştır. Adalet Bakanlığı ile Noterler Birliği nezdinde yapılan girişimler neticesinde Oda üyelerimizin çok önemli bir talebi yerine getirilmiştir. Ancak bu sürecin zannedildiği gibi kolay olmadığını ifade etmek istiyorum. 5.Noterin Yeni Sanayi Mahallesinde açılması için Bekir Kuvvet ERİM ‘ in görevde olduğu süre içinde Ankara’da yaptığı görüşmeler ve verdiği desteğin hayati derecede önemli olduğunu belirtmek istiyorum.

Toplantıya katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Sorunların çözümü için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Üye buluşma toplantılarımız devam edecek. Ancak ifade ettiğim gibi sizlerden daha fazla ilgi ve katılım bekliyoruz. Hizmetlerimizin odak noktası sizlerin görüş ve talepleridir. Biz sorunlarınızı bilmeliyiz ki gerekli çalışmaları yapalım, sizlerin derdine derman olmaya çalışalım. Hepinize hayırlı kazançlar ve sağlıklı günler diliyorum- dedi.               

Toplantı teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?