Nazilli Ticaret Odasında Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) Tanıtıldı.

Nazilli Ticaret Odasında Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) Tanıtıldı.

Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde  Nazilli Manifaturacılar Odası ,Nazilli  Elektirikçiler Odası Ve Nazilli Fırıncılar Odası ile ortaklaşa düzenlenen Aydın SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz’ın  katılım sağladığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, tanıtıldı.

 Açılış konuşmasını gerçekleştiren Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; bu projenin, kadın istihdamının arttırılması, kadınlara daha fazla çalışma imkanı verilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği  tarafından finanse edilen bir çalışma olduğunu,

Son yıllarda;  kadın istihdamının ve bununla birlikte kadın girişimciler tarafından kurulan işletmelerimizin hatırı sayılır bir biçimde artması meslek kuruluşu olarak bizleri memnun ettiğini,

İşletmelerde kadın çalışan sayısının artması , kadının bir meslek sahibi olmasının yanında ülke ekonomisine kadın iş gücünün yapacağı katkı açısından da önem taşıdığını,

Çalışma hayatında genellikle erkek çalışanların tercih edilmesi, kadınların sadece tekstil ve gıda gibi belirli sektörlerde çalıştırılmaları, üzerinde durmamız gereken bir konu olduğunu kadınlar için düşük istihdam fırsatlarının olduğunu bunun  önemli bir nedeninin toplumsal cinsiyet farkı ile nitelendiğini oysaki kadınların çalışma hayatına dahil edilmesinin ve kadınların işgücündeki rekabetinin arttırılmasının toplumsal kalkınmayı sağlamada oldukça önemli bir etken olacağını,

 Zira ülkemizin kalkınması için daha fazla üretmek ve daha fazla ihracat yapmak zorunda olunduğunu, belirtti.

Arslan konuşmasının devamında “ çalışma yaşındaki nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların istenilen düzeyde istihdam edilmemeleri çok önemli bir insan kaynağının kullanılmaması anlamına gelmektedir.

Okul çağındaki gençlerimizi kadın-erkek ayrımı yapmadan meslek liselerinde daha fazla görmek istiyoruz. bu anlamda mesleğin kadını erkeği olmamalıdır diye düşünüyorum. 

maalesef üretim ve imalat sektörümüzün nitelikli eleman sıkıntısı devam etmektedir. meslek liselerinin sayısını arttırmalı , lise çağına gelmiş gençlerimizin önemli bir kısmını bu okullara yönlendirmeliyiz.

Aynı şekilde kadın istihdamının artması da kadınların mesleki nitelik kazanması ile doğru orantılıdır.

Hiç bir mesleki bilgisi olmayan, iş tecrübesi bulunmayan bir kişinin kadın ya da erkek olması farketmeksizin istihdam edilme şansının oldukça düşük olduğunu hepimiz biliyoruz.

Başta ağır ve tehlikeli işler olmak üzere hemen hemen tüm iş kollarında mesleki eğitim ve belge zorunluluğu geldiğini de dikkate almalıyız.

Gençlerimizi yeteneklerine göre değerlendirmeli ve istihdam etmeliyiz.   

Ayrıca çalışanların eğitim ve beceri düzeylerine göre ücret aldıkları bir sistemde herkese aynı hakların verilmesinin mümkün olmadığını, bunun çalışma adaleti açısından doğru olmadığını düşünüyorum.

Özel sektörde beceri sahibi, işinin ustası olan kişi hak ettiği ücreti almaktadır. bundan kimsenin şüphesi olmasın. özel teşebbüs işletmeleri fayda-maliyet dengesini gözetmek durumunda olan ancak bu şekilde faaliyetlerine devam eden işletmelerdir.

Sadece yüksek okul mezunu olduğu için yüksek ücretlerin ödendiği bir sistem ne ülkemizde ne de dünyada kalmamıştır.

Türkiye’nin nüfusu genç ve her yıl artıyor.

Her yıl bir milyon insana iş vermemiz gerektiğini düşündüğümüzde; kadın istihdamının artması için yapılan bu tür proje ve çalışmaların önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Kadın çalışan sayısının artması için bu ve benzeri projelerin yaygınlaşması adına ticaret odası olarak payımıza düşen görevi yapmaya hazırız. “ dedi.

Bilgilendirme toplantısı soru-cevap bölümünden sonra toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?