ODAMIZ HİZMET BİNASINDA AYDIN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE “TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK” HAKKINDA BİLDİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ODAMIZ HİZMET BİNASINDA AYDIN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE “TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK” HAKKINDA BİLDİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik; gayrimenkul ticareti yapan veya gayrimenkulün satışı yada kiralanmasına aracılık eden işletmeler için bazı yaptırım ve düzenlemeler getiriyor. Emlak işi yapan tacir ve esnafımızı Yönetmelik hükümleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Odamız Meclis Salonunda yapılan seminer, Ticaret İl Müdürlüğü uzmanları Hasan Gülay ve Nazmi Gürkan Toker’in sunumları ile gerçekleştirildi.

Yeni düzenlemeye göre bundan böyle Emlak alım-satım ve aracılığı üzerine İşyeri açmak isteyen kişilerin Yetki Belgesi alması, en az Lise Mezunu olması, Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması ve işyerinin en az 30 m2 olması gerekiyor. Yetki Belgesi olmayan Emlakçı diğer şartları taşısa dahi herhangi bir taşınmazın ticaretini yapamayacak veya kiralanmasında aracı olamayacak. Yetki Belgesi işlemleri Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılacak ve belgeler 5 yıl süreyle verilecek. Süre bitiminde İl Müdürlüğünce yapılacak fiziki denetim ile belge yenilenebilecek. Yetki Belgeleri devredilemeyecek.

Yönetmelik’te Emlakçılara aynı işyerinde başka bir iş yapmama şartı da getirildi. Taşınmaz Ticareti yapan Yetki Belgesine sahip işletmeler maliye kaydı bile olsa aynı adreste ikinci bir iş yapamayacaklar, işyeri levhalarında veya bastırdıkları belgelerde ikinci işe dair bir yazı veya reklam bulunduramayacaklar. 

Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz hükmü getirilirken, kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz şeklinde düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğin yayımlandığı 05.06.2018 tarihinde Vergi Dairesi ve Ticaret Odasına Emlakçı olarak kayıtlı olan işyeri sahipleri en az Lise mezunu olma, mesleki yeterlilik belgesi alma ve işyerlerinin en az 30 m2 olması şartlarından muaf olacaklar. Ancak bu durumda olan mevcut işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını 18 (on sekiz) ay içinde (Aralık/2019)’ a kadar (Lise Mezunu olma şartı hariç) Yönetmelikteki şartlara uygun hale getirerek Yetki Belgesi almaları gerekecek.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?