Kapat

Haberler

Haber Arşivi için tıklayın

Nazilli Ticaret Odası Haftalık İhale Duyuruları

Duyurular

Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın TOBB’ a iletmiş olduğu yazıda, ülkemizden Brunei’ ye yaş meyve sebze ihracatı ve tarım alanında olabilecek diğer işbirliği projelerini görüşmek amacıyla, Brunei’ ye teknik ziyaret gerçekleştirileceğinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Söz konusu ziyarette, tarımsal alanda ortak girişim şirketi kurulması imkanı ile Türk tarım ürünlerinin Güneydoğu ve Doğu Asya’ ya ihraç edilmesinde, Brunei’ yi Türk ürünleri için ticaret ve aktarma ( trans- shipment ) merkezi haline getirme potansiyel konularının da ele alınabileceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından Burnei heyet üyelerinin saptanmasını teminen, heyette yer alacak özel sektör temsilcilerinin faaliyet alanlarına ilişkin bilgi talep edildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, bahse konu ziyarete iştirak etmek isteyecek özel sektör temsilcilerinin isim, iletişim bilgileri ve faaliyet alanlarına dair bilgilerin 25 Kasım 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar öncelikle e- posta ile dispazar@tarim.gov.tr adresine ve resmi yazı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ na iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize rica olunur.


Kapat

Brunei İş Adamları ve Teknik Heyet Ziyareti
‘ Kanunla getirilen düzenlemeye göre; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ nde faaliyette bulunan işletmeler ile Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan işletmelere gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için proje alanlarının Bakanlık tarafından belirlenmesi hükme bağlanmıştır. Bakanlıkları tarafından alınan kararla; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ nde yer alan firmalar tarafından veya Teknogirişim Sermayesi Desteği ile yürütülen ve Nace Rev. 2’ ye göre orta- yüksek ve yüksek teknolojili alanlarda yer alan AR- GE ve yenilik ile tasarım projelernin tümü için bu düzenlemenin uygulanması hususu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görülmüştür. Bilgilerinize rica olunur.


Kapat

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile İlgili Diğer İşler
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün TOBB’ a ilettiği yazıda, Bakanlıkları ile Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanları 4. Toplantısının Riyad’ da gerçekleştirildiği belirtilerek, Toplantıda gündeme getirilmesi istenen hususların karşılıklı olarak tartışıldığı belirtilmiştir. Toplantıda gündeme getirilmesi istenen hususlar: -Suudi Arabistan’ ın TIR sözleşmesine taraf olması, -İhracatçılarımızın SASO standart belgeleri konusunda yaşadığı sıkıntılar, -Türk şoförlerinin yaşadığı vize sıkıntıları, -İhracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar Olarak sıralanmaktadır. Aynı yazıda Suudi Arabistan tarafından; -Bazı Türk ihracatçıların düşük kıymet beyanında bulunduğu, bazı Türk ihraç mallarında menşe işaretinin bulunmadığı, çift menşe işareti bulunduğu ya da kolayca çıkabilen yapışkanlar ile gösterildiği ve bazı Türk ihraç mallarının uluslararası markaların taklitleri olduğu, -Bazı Türk ihracatçıların Suudi gümrüklerinde belgelerini geç teslim ettiği, -Bazı Türk Şoförlerin de Suudi limanlarına başka araçlar için düzenlenen vizeler ile geldiğinin ifade edildiği belirtilerek, benzer sorunların devam etmemesini teminen ihracatçılarımızın uyarılması talep edilmektedir. Bilgilerinize rica olunur.


Kapat

Suudi Arabistan ile Gümrük Alanında Üst Düzey İkili Görüşmeler
26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’ de ‘ Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ‘ ve ‘ Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ ( SGM- 2016/22 ) ‘ yayımlanmıştır. Ulusal araç tip onayı ile ilgili uygulamanın AİTM Yönetmeliğinin 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmekte olup, söz konusu Yönetmelik ve Tebliğin bütün hükümlerinin uygulanması ve gerekli tedbirlerin alınması hususu bilgilerinize rica olunur.


Kapat

' Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda; DOHA Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atfen, Katar’ da yayınlanan ‘ Qatar Tribune’ gazetesinin 20 Ekim 2016 tarihli nüshasında ‘ New law allows 100% non-Qatariinvestment in all sectors’ başlığıyla yer alan haberde, Katar vatandaşı olmayanların halihazırda Katar’ daki şirketlerin yalnızca % 49 una sahip olabildiğinden bahisle, 19 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilenhaftalık Bakanlar Kurulu Toplantısında kabul edilen bir kanunla, bundan böyle Katar vatandaşı olmayanların da, tüm sektörlerde proje sermayesinin tamamına yatırım yapabilmelerine olanak sağlanacağı bildirilmektedir. Söz konusu habere ilişkin metin www.tobb.org.tr sağ panelinde yer alan ‘ Hizmetler ‘ başlığı altındaki ‘ Ülke duyuruları/ Katar ‘ başlığı altından ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize rica olunur.


Kapat

Basın/ '' New Law allows 100% non- Qatariinvestment in all sectors ' başlıklı haber
Odamız 1924 yılında kurulan bölgenin ilk meslek kuruluşlarından bir tanesidir...
Devamı ...

Video Galeri

NAZİLLİ TİCARET ODASI FRAGMAN 2

Videoyu izle | Tüm Videolar
Üye Memnuniyeti Ölçüm Anketi'ni Doldurdunuz mu?
Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.

Bağlantılar