Sn.Üyemiz…..

Bilindiği üzere, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle çalışan personelin;

1-Endüstri Meslek Lisesi veya çalıştığı işle ilgili meslek yüksek okulu&üniversite diploması,

2- Ustalık Belgesi

yoksa 25.Mayıs.2016 tarihinden sonra her personel için aylık 500 TL idari para cezası İş Müfettişlerince yapılacak denetimler sonucunda uygulanacaktır.

İlk etapta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan 40 meslek ile 2016/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 8 olmak üzere toplam 48 meslek için yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir.

Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Odalar Birliği (TOBB) tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal /uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla MEYBEM A.Ş kurulmuştur.

Belgeler-Mesleki Yeterlilik Belgesi kısımında detayı verilen meslek ve alanlarda sınav ve belgelendirme hizmeti veren MEYBEM, TÜRKAK’tan 12 alanda akredite olmuştur.

Sınavlar, belgelendirme, başvuru şartları ve belgelendirme ücretleri hakkında detaylı bilgi www.meybem.com.tr adresinde yer almaktadır.

Bu kapsamda işletmenizin MEYBEM A.Ş.’ ye iletilmek üzere Ekte sunulan sınav talep formunun firmanıza uygun meslek dallarında doldurularak Odamızın 315 62 51 nolu faksına gönderilmesi bilgilerinize sunulur.

Kapat

Haberler

Haber Arşivi için tıklayın

Nazilli Ticaret Odası Haftalık İhale Duyuruları

Duyurular

Resmi Gazete’nin 21 Mayıs 2016 tarih ve 29718 sayılı Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak yeni düzenlemeler getirildi. Bu kapsamda, 29718 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereğince 5 çalışan için ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın banka yoluyla ödenmesi zorunlu hale gelmiştir. Herhangi bir ceza uygulamasına maruz kalınmaması için üyelerimizin konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.


Kapat

Çalışan Ödemeleri Hakkında Önemli Kanun
ÖNEMLİ Sn.Üyemiz….. Bilindiği üzere, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle çalışan personelin; 1-Endüstri Meslek Lisesi veya çalıştığı işle ilgili meslek yüksek okulu&üniversite diploması, 2- Ustalık Belgesi yoksa 25.Mayıs.2016 tarihinden sonra her personel için aylık 500 TL idari para cezası İş Müfettişlerince yapılacak denetimler sonucunda uygulanacaktır. İlk etapta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan 40 meslek ile 2016/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 8 olmak üzere toplam 48 meslek için yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Odalar Birliği (TOBB) tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal /uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla MEYBEM A.Ş kurulmuştur. Belgeler- Mesleki Yeterlilik Belgesi kısmında detayı verilen meslek ve alanlarda sınav ve belgelendirme hizmeti veren MEYBEM, TÜRKAK’tan 12 alanda akredite olmuştur. Sınavlar, belgelendirme, başvuru şartları ve belgelendirme ücretleri hakkında detaylı bilgi www.meybem.com.tr adresinde yer almaktadır. Bu kapsamda işletmenizin MEYBEM A.Ş.’ ye iletilmek üzere Ekte sunulan sınav talep formunun firmanıza uygun meslek dallarında doldurularak Odamızın 315 62 51 nolu faksına gönderilmesi bilgilerinize sunulur.


Kapat

Mesleki Yeterlilik Belgesi
Latin Amerika pazarına girişte yaşanan sorunları tespit etmek için firmalarımıza ilişkin doldurulması gereken anket: http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?ID=26 adresinden erişim sağlanmaktadır. Son gün 14 Nisan 2016'dır.


Kapat

Latin Amerika Eylem Planı
Avrupa Birliği ülkelerine ülkemizce yapılan tek taraflı tavizlerden etkilenen sektörlerin görüş ve önerilerini 15 Nisan 2016'ya kadar gts@ekonomi.gov.tr adresine bildirmesi gerekmektedir.


Kapat

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
Anadolu Üniversitesince yürütülecek olan ilk e-sertifika eğitim programına ilişkin başvurular 28 Aralık 2015 – 15 Ocak 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Kayıt ücreti 250 TL’ dir Ayrıntılı bilgi için odamızı arayınız.


Kapat

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞVEREN EĞİTİMLERİ
Odamız 1924 yılında kurulan bölgenin ilk meslek kuruluşlarından bir tanesidir...
Devamı ...

Video Galeri

NAZİLLİ TİCARET ODASI FRAGMAN 2

Videoyu izle | Tüm Videolar
Üye Memnuniyeti Ölçüm Anketi'ni Doldurdunuz mu?
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Bağlantılar