Haberler

Haber Arşivi için tıklayın

Nazilli Ticaret Odası Haftalık İhale Duyuruları

Duyurular

TOBB’dan alınan yazıda, 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkında yönetmeliğe 26/12/2013 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri Genelgesi çerçevesinde 01/01/2014 tarihinden itibaren denetimler yapıldığı ve Tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin sahip olmak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC 5 belgesi) kontrollerinin de yapıldığı bildirilmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2014’de yapılması gereken Mesleki Yeterlilik Sınavının yapılmaması nedeniyle eğitimlerini başarı ile tamamlayıp sınava girmeyi bekleyen bir çok şoförün mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Yol Kenarı Denetim Genelgesi kapsamında yapılacak denetimlerde, Mesleki Yeterlilik Kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak kurs tamamlama sınavlarında başarılı olan ve Eğitim Tamamlama Belgesine sahip şoförlerin kontrollerde bu belgeleri ibraz etmeleri halinde 31/03/2015 tarihine kadar SRC 5 Belgesinin muadili olarak (SRC 5 belgesi yerine ibraz edilmesi) kabul edilmesi hususunda denetim görevinde bulunan kurumlara talimat verildiği bildirilmiştir


Kapat

SRC5 Belgesi Muadili Hk.
" Nazilli Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketlerin ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde, sermayelerini 14/02/2014 tarihine kadar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunununda öngörülen miktarlara çıkarmamış oldukları tespit edildiğinden münfesih durumda oldukları anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca şirketlerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren 2 ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket faaliyetlerinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur 14/ 01/2015" Sıra No Ticaret Sicili No Ticaret Unvanı İhtar İlanına Muhatap İlgililer (Adı-Soyadı) İnfisah Sebebi 1 NAZİLLİ-4734 KATIRCIOĞLU TURİZM YATIRIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SALİH KATIRCIOĞLU-RECEP KATIRCIOĞLU-OSMAN KAYA Sermaye artırımı yapmadığından dolayı


Kapat

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜLÜĞÜNDEN DUYURU
Nazilli Hizmet Merkezi ile Söke Hizmet Merkezi ve Söke Eğitim Merkezi hizmet binalarının 36 ay süresince 16 Özel Güvenlik Elemanı ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik Güvenlik Hizmet Alım ihalesi 27.01.2015 tarihinde saat 09:30da Cumhuriyet Mah. Körfez Cad. No:8 Efeler/AYDIN adresindeki İŞKUR Aydın İl MÖüdürlüğünde gerçekleşecektir.


Kapat

İŞKUR Özel Güvenlik Hizmeti İhale İlanı
11. Meslek Grubu meclis üyelerinin istifa etmesi ve boşalan üyeliklerin yedek üyeler ile doldurulamadığından yasa gereği Meslek komitesi asil ve yede üye, meslis yedek ve asil üye seçimi 13 Aralık Cumartesi günü yargı gözetiminde yapılacaktır.


Kapat

11. Meslek Grubu Seçimleri
Yüsek Planlama Kurulu tarafından onaylanıp , 17/10/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yer alan 2.2 numaralı ‘’Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi’’ çalışması yapılarak , uygulamaya konulacaktır. ‘’ , 2.3 numaralı ‘’Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilecektir.’’ Ve 3.7 numaralı ‘’Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulacaktır. ‘’ faaliyetleri kapsamında ; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kooperatiflerle ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen müşterek çalışmalar sonucu ‘’Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOOP-GEP) ‘’ hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce onaylanıp ‘’Yaygın Eğitim Programları’’ bölümünde ‘’Programlar ve FOET Kodları’’ altında ‘’Muhasebe ve Finansman’’ alanında yayınlanarak yurt genelinde uygulanmasına başlanılmıştır. Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirerek kooperatiflerin yönetiminde profesyonel anlayışın yerleştirilmesini amaçlayan bu Programdan ; kooperatif ortakları ile kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabilecekleridir. KOO P-GEP eğitimlerine katılmak isteyenlerin , il veya ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu programın açılması için en az on iki başvuru gerektiğinden ,katılımcıların bu sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce Halk Eğitim Merkezlerine iletmeleri eğitiminlerin ivedilikle başlaması noktasında faydalı olacaktır.


Kapat

KOOP-GEP Eğitimleri
Odamız 1924 yılında kurulan bölgenin ilk meslek kuruluşlarından bir tanesidir...
Devamı ...

Video Galeri

NAZİLLİ TİCARET ODASI FRAGMAN 2

Videoyu izle | Tüm Videolar
Üye Memnuniyeti Ölçüm Anketi'ni Doldurdunuz mu?
Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

Bağlantılar