Resmi Gazete Mevzuat Bülteni

Resmi Gazete Mevzuat Bülteni

Mevzuat: Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/1)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 27 Ocak 2024 Tarihli ve 32442 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240127.pdf
Özet: Bu Tebliğ ile Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “altıbin Türk Lirası” ibareleri “dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası” olarak ve aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıbin Türk Lirası” ibareleri “sekizbinaltıyüzelli Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240127-7.htm
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?