Resmi Gazete Mevzuat Bülteni

Resmi Gazete Mevzuat Bülteni

Mevzuat:         Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ     (Sıra No: 558)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 18 Ocak 2024 Tarihli ve 32433 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118.pdf
Özet: Bu karar ile; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nin ekinde yer alan tebligat pusulasında değişiklikler yapılmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-19.htm
Mevzuat:         Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 18 Ocak 2024 Tarihli ve 32433 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118.pdf
Özet: Bu karar ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-18.htm 
Mevzuat:         Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8112)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 18 Ocak 2024 Tarihli ve 32433 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118.pdf
Özet: Bu karar ile; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-12.pdf
Mevzuat:         Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 18 Ocak 2024 Tarihli ve 32433 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118.pdf
Özet: Bu karar ile; Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-13.htm
Mevzuat: Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 18 Ocak 2024 Tarihli ve 32433 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118.pdf
Özet: Bu karar ile; Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-15.htm
Mevzuat: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Kiralama İşlemleri Yönetmeliği
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 18 Ocak 2024 Tarihli ve 32433 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118.pdf
Özet: Bu karar ile; Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan bina, arazi ve arsa niteliğindeki tüm taşınmaz malların kısmen veya tamamen kiraya verilme işlemleri ile fikri ve sınaî mülkiyete konu hakların kullanım hakkının devredilmesi işlemleri düzenlenmiştir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-16.htm
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?