E-Ticaret Eğitimi İle Sınırlarımızı Aşıyoruz

E-Ticaret Eğitimi İle Sınırlarımızı Aşıyoruz

Proje Kategorisi:
Hibe Kaynağı:Güney Ege Kalkınma Ajansı
Proje Bütçesi:30.000 TL
Hibe Miktarı:
Projedeki Rolü:Yürütücüsü
Proje Başlangıç Tarihi:19/07/2022
Proje Bitiş Tarihi:02/08/2022
Hedef Kitle:KOBİ’ler/Girişimciler

Projenin Amaçları

Nazilli Ticaret Odası bünyesinde verilecek olan e-ticaret eğitimiyle üyelerimizin e-ticaret alanında uzmanlaşmasına, belirli bir satış noktasının dışına çıkarak satışlarının artmasına ve ödemelerini daha hızlı almalarına katkı sağlayacak, bölgenin yerel aktörlerinin yenilikçi hizmet kapasitesinin arttırılmasını sağlayacaktır. Verilecek olan e-ticaret eğitimi sayesinde üyelerimizin değişen piyasa koşullarında nasıl bir yol izleyeceklerine rehberlik etmesi sağlanacaktır.

Projenin Hedefleri

E- ticaret eğitiminin verilmesi aşamasında alınacak olan, GEKA teknik desteği sayesinde Nazilli Ticaret Odası bünyesinde bulunan 7 ilçedeki üyelerimizin e-ticaret alanında işletmelerinde neler yapabileceklerine öncülük etmek, sürekli değişen ve gelişen rekabet ortamından pay almalarına katkıda bulunacaktır. GEKA’nın TR32 düzey 2 bölgesi bölge planında yer alan önceliklerinden yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesi yüksek sanayi sektörü dönüşümü sağlanacaktır. Bu kapsamda Nazilli Ticaret Odası’nda e-ticaret eğitiminin verilmesi üyelerimizin daha nitelikli olmasına aslında yenilikçi mağazada diyebileceğimiz kişilerin yaşadıkları şehrin dışına çıkarak tüm ülke çapında satış yapabileceği online platformda yer almalarına, üretkenliği ve yaratıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurma şansını elde edebilmelerine katkı sağlayacaktır.

Ana Faaliyetler

Ticaret Odalarının iş dünyasına yapmış oldukları katkılar ve ekonomik büyümedeki rolleri giderek artmaktadır. Üyelerimizin pazara sunacağı hizmetin kalitesinin artması, ulusal ve uluslararası alanlarda markalaşmasının hızlanması ve dünya pazarında kendilerine yer edinmeleri Nazilli Ticaret Odası nezdinde düzenlenecek olan e-ticaret eğitimi aracılığıyla şekillenecektir. Dünya’ da olduğu gibi ülkemizde de e-ticaret sektörünün gelişimini destekleyen başlıca unsurlar genç ve dinamik nüfus ile artan internet, mobil cihaz ve kredi kartı kullanımıdır. Odamız bünyesinde verilecek olan eğitimle birlikte üyelerimizin eğitimden aldıkları çıktıları kendi işletmelerinde güçlü-zayıf yönleri, fırsatlar-tehditleri revize ederek uygulamaya geçirmeleri nihai hedefimizdir.

Beklenen Sonuçlar

Proje kapsamında verecek olduğumuz eğitimle üyelerimize covid-19 salgınının da getirisi olan her şeyin dijital ortamda gerçekleşmeye başlaması üzerine işletmelerinin değişen ve gelişen dünya şartlarına uyum sağlaması adına önemli çıktılar sağlayacaktır. Nazilli Ticaret Odası olarak Nazilli ve çevre 6 ilçedeki üyemize yol gösterecek olan e- ticaret eğitimi hem farklı bakış açısı kazandıracak hem de üyelerimizin uygulama aşamasına geçirdiklerinde kısa sürede sağlanan hedef kitle iletişimi ile hem satış potansiyellerinin yükselmesine hem de ödemelerini daha kısa sürede almalarına katkı sağlayacaktır. Nazilli Ticaret Odası verilecek olan bu eğitimle birlikte üyelerinin dijital olarak günümüz şartlarına ayak uydurmasına öncülük etmeye devam edecektir.

Görünürlük Faaliyetleri

GEKA Teknik Destek Programı
E-Ticaret Kapasitesinin Arttırılması
Kısa adı: TR32/22/TD/0003

Proje Ortakları

Projede herhangi bir ortak bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, Nazilli Ticaret Odası’dır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?