Proje Ofisi İle Bölgeye Güç Katıyoruz

Proje Ofisi İle Bölgeye Güç Katıyoruz

Proje Kategorisi:Kurumsal Kapasite ve Altyapı
Hibe Kaynağı:Güney Ege Kalkınma Ajansı
Proje Bütçesi:60.000 TL
Hibe Miktarı:
Projedeki Rolü:Yürütücüsü
Proje Başlangıç Tarihi:16/05/2022
Proje Bitiş Tarihi:27/08/2022
Hedef Kitle:KOBİ’ler/Girişimciler

Projenin Amaçları

Nazilli Ticaret Odası proje ofisi ekibi; işletmeler ve girişimcilerin iş dünyası nezdinde saygınlığını ve hizmet türlerini arttırmak, üretim kapasitelerini yukarıya çekmek, dış ticaret alanında uzmanlaşmak, hizmet kalitelerini iyileştirmek, sistemlerinin birbirine yakınlaşmasını sağlamak ve bölgenin yerel aktörlerinin yenilikçi hizmet kapasitesini arttırmalarını sağlayacaktır.  Proje yazma eğitimi sayesinde proje ofisi ekibi, devlet hibe ve desteklerinin bölgemize kazandırılması noktasında artış sağlayacak ayrıca üye memnuniyetini, üyelerine ihracat konusunda öncü olunmasını ve bölge ekonomisine katkıyı sağlayacaktır. Nazilli Ticaret Odası, lobi faaliyetleri kapsamında önem verdiği konulardan birisi olan üniversite ve sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında, kurulacak olan proje ofisinde sadece kurum personellerine değil aynı zamanda sorumluluk bölgemizde hizmet veren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik personelleri ile de proje yazabilme kapasitesini artırmayı sağlayacaktır.

Proje döngüsü yönetimi; mevcut durum analizi, problem-hedef analizi, paydaş analizi, amaç-hedef-sonuç kurgusu, faaliyetlerin tasarımı-planlaması, mantıksal çerçeve matrisi gibi bir projenin temel bileşenleri detaylı ve uygulamalı bir şekilde aktarılacaktır.

Hibe programları ve proje başvurusu eğitimi; yaygınlaştırma-etki, sürdürülebilirlik, örnek başvuru formu, proje bütçelendirme, hibe programları-teklif çağrısı okuma, projelerin hibe programlarına yönlendirilmesi, danışman desteği ile proje başvuru formlarının doldurulması ve danışman desteği ile proje başvurusunun tamamlanmasını içermektedir.

Projenin Hedefleri

Nazilli Ticaret Odası’nın ve üyelerinin eğitime katılacak personelleridir.

Nazilli Ticaret Odası ve Üyeleri: Odamız 1924 yılında ticaret vekaleti İzmir Mıntıkası Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı birim olarak hizmete açılan ve 1950 yılında yayınlanan 5590 sayılı kanuna kadar ticaret ve sanayi odası olarak faaliyette bulunan bölgenin ilk meslek kuruluşlarından birisidir. Odamız kuruluş yılı olan 1924’ten bu yana Nazilli’nin ticari ve sanayi hayatının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Üyelerinin küresel ekonominin şartlarına uyumunu kolaylaştırmakta ve aynı zamanda bilgilendirerek yönlendirmektedir. Girişimci bakış açısıyla yalnızca Nazilli değil çevre il ve ilçeler için de öncü bir kurum olmayı başarmıştır. Odamızın toplam 15 çalışanı bulunmaktadır. Odamızın personel eğitim durumu dağılım oranlarına bakıldığında; çalışanların %60’ı lisans, %13’ü yüksek lisans, %7’si önlisans, %13’ü lise ve %7’si ilkokul mezunudur. Kurum çalışanlarının yaş ortalaması ise 38’dir. Personelin cinsiyet durumları göz önüne alındığında çalışanların 8’i erkek, 7’si kadındır. Yüzde olarak bakıldığında ise erkek personel oranının %53, kadın personelin ise %47 olduğu neticesine varılmıştır. Odamızda kasım 2018 itibari ile yaklaşık 3.240 faal üye yer almaktadır.

Üyelerimize genel olarak baktığımızda 3.050 üyemizin; 175 Anonim Şirket, 195 Kooperatif, 1.140 Limited Şirket, 1.500 Şahıs İşletmesi, 40 Kamu Ortaklı şirketten oluştuğunu görmekteyiz. Sorumluluk bölgemize baktığımızda Nazilli ve çevre 6 ilçe; üyelerimizin genel olarak tarım ve tarıma dayalı sanayi ticaret faaliyetleriyle uğraştıklarını görüyoruz. Üyelerimizce en çok yetiştirilen, işleme ve paketlemesi yapılan ürünler kestane, kuru incir, pamuk, zeytin ve zeytinyağıdır. Kayıtlı üyelerimizin 230 milyon dolardan fazla ihracat yaptıklarını görmekteyiz.

Ana Faaliyetler

Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahasında bulunan 7 İlçedeki yaklaşık 300.000 bölge nüfusu ile 20 ilden büyük olması sonucunda stratejik planlamanın diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da uygulanıp takip edilmesi bölgenin kalkınması adına önemlidir. Sorumluluk bölgesi içinde önder ve danışılan bir kurum olmak misyonunun temellerini oluşturur, alınacak olan bu teknik destek ile sorumluluk bölgesindeki girişimcilerin ve işletmelerin hayata geçirilebilecek olan projelerinin hazırlanması noktasında yol gösterici ve yardımcı olmak.

Nazilli Ticaret Odası bünyesinde kurulacak olan ve örnek teşkil etmesi açısından Odanın görev ve sorumluluk alanı içinde yer alan 7 ilçedeki sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yenilik, markalaşma, dijitalleşme, verimlilik ve dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Beklenen Sonuçlar

Nazilli Ticaret Odası Proje Ofisi kapsamında üyelere, girişimcilere ve işletmelere proje hazırlama konusunda vereceği destek ile, bu tarz işletmelerin proje yazma kabiliyetleri artırılacaktır. Bu eğitim ile birlikte kurum personelinin proje yazabilme noktasındaki bakış açıları ve fikirleri ile kuruma kazandıracak olduğu projeler artacak ve eğitim teknik desteği sayesinde kurulacak olan proje ofisi, Nazilli Ticaret Odasının çalışmalarına yön verecek ve yapılabilecek yeni proje ve diğer kurumlarla ortaklaşa çalışma prensibi noktasında yardımcı olacaktır.

Görünürlük Faaliyetleri

GEKA Teknik Destek Programı

Proje Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Kısa Adı: TR32/21/TD

Proje Ortakları

Projede herhangi bir ortak bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, Nazilli Ticaret Odası’dır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?